Foto: Molio

12.10.20 DI Byggeri Nyheder

12 nye FAQ'er om bygningsreglementet

Oplever du problemer med byggesagsbehandlingen eller uforståelige regler og tolkninger af BR? Så bør du se nærmere på 12 nye FAQ’er, som Trafik-, Bygge - og Boligstyrelsen for nyligt har offentliggjort.

FAQ’er er et ”værktøj”, som TBST kan benytte til at afklare gråzonerne i bygningsreglementet og dermed sikre en ensartet tolkning på tværs af kommunerne.

DI Dansk Byggeri samarbejder med Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen og en lang række af byggeriets øvrige parter på at afdække problemerne inden for byggesagsbehandlingen. Fokusområdet for samarbejdet er ombygninger, tilbygninger og renoveringer. De netop udgivne FAQ’er er et resultat af dette arbejde.

De nye FAQ’er berører den generelle byggesagsbehandling, brand samt forhold der vedrører brand- og konstruktionsklasser.

Herunder finder du links til spørgsmål og svar på forskellige dele af bygningsreglementet.

Kapitel 1: Administrative bestemmelser https://bygningsreglementet.dk/Administrative-bestemmelser/BRV/Spoergsmaal-og-svar

Kapitel 5: Brand https://bygningsreglementet.dk/Tekniske-bestemmelser/05/Vejledninger/Spoergsmaal-og-svar

Kapitel 26: Konstruktionsklasser https://bygningsreglementet.dk/Ovrige-bestemmelser/26/BRV/Spoergsmaal-og-svar

Kapitel 27: Brandklasser https://bygningsreglementet.dk/Ovrige-bestemmelser/27/BRV/Spoergsmaal-og-svar

Har du eksempler på sager, hvor du oplever eller har oplevet en uforståelig tolkning af regler eller andet, der giver problemer i forhold til byggesagsbehandling, hører vi gerne fra dig. Kontakt Torben Hessing-Olsen på toh@di.dk 

Torben Hessing-Olsen

Torben Hessing-Olsen

Chefkonsulent

  • Direkte +45 7216 0195
  • Mobil +45 2341 4613
  • E-mail toh@di.dk

Relateret indhold