Foto: Colourbox

20.11.20 DI Byggeri Nyheder

Ny hjemmeside til sikker renovering

DI Dansk Byggeri har i regi af Branchefællesskabet for Arbejdsmiljø i Bygge og Anlæg udarbejdet en ny hjemmeside, hvor man på en visuel og overskuelig måde kan finde oplysninger om farlige stoffer og de byggematerialer, som de forekommer i. Ligeledes kan du få information om udførelsen af en sikker og forsvarlig renovering.

Håndværkere, der udfører renovering og nedrivning af ældre bygninger, kan blive udsat for sundhedsskadeligt støv, fibre og dampe fra gamle byggematerialer. Der kan være tale om PCB, klorerede paraffiner, asbest, gammel mineraluld (før 1997) samt bly og andre tungmetaller. Derfor er det vigtigt, at nedrivnings- og renoveringsopgaver tager højde for eventuelle farlige stoffer, og planlægger og udfører arbejdet efter Arbejdstilsynets regler. Alt dette kan du få svar på via den nye hjemmeside.

Brugbart for alle

Sundhedsskadelige stoffer kan forekomme både på byggepladser og ved renoveringer i private hjem. Hjemmesiden henvender sig derfor til bygherrer, projekterende, rådgivere, arbejdsgivere og ansatte i bygge- og anlægsbranchen, samt til private boligejere, der udfører håndværksarbejdet selv eller hyrer håndværkere.

Hjemmesiden indeholder:

  • Billeder og beskrivelser af byggematerialer, tidsperioder og sundhedsfarer

  • God praksis for forundersøgelser

  • Faktaark som beskriver sikker og forsvarlig udførelse af arbejdet

  • Krav og regler

Gå på jagt i Renoveringshuset

Den nye hjemmeside indeholder Renoveringshuset, der fungerer som et visuelt opslagsværk, som man kender det fra Asbest-huset. Her kan man på en visuel og overskuelig måde få information om, hvilke stoffer der kan gemme sig i forskellige byggematerialer, samt hvor de kan forekomme. Ved et enkelt klik giver Renoveringshuset dig for eksempel overblik over, hvordan du skal forholde dig til gamle kedler, ovne eller rørinstallationer, som kan indeholde asbest. Find Renoveringshuset her.

Mette Møller Nielsen

Mette Møller Nielsen

Chef for Arbejdsmiljø Byggeri

  • Direkte +45 7216 0297
  • Mobil +45 2245 4772
  • E-mail mmn@di.dk

Relateret indhold