Foto: Byg Garanti

08.12.20 DI Byggeri Nyheder

AB-Forbruger og Byg Garanti

Når du som entreprenør udfører arbejder for forbrugere, er det en god ide at kende AB-Forbruger og vide, hvad Byg Garanti dækker. Det kan du læse mere om her.

AB-Forbruger

Dansk Byggeri (nu DI Dansk Byggeri) og Forbrugerrådet har været med til at udarbejde standardaftaledokumentet AB-Forbruger, som har kunnet anvendes siden 2010.

AB-Forbruger indeholder nogle juridiske spilleregler for gennemførelsen af en forbrugerentreprise (f.eks. regler om ekstraarbejder, betaling, mangler, aflevering og tidsfristforlængelse).

Du kan finde AB-Forbruger her.

AB-Forbruger er ikke en lov. For at AB-Forbruger er gældende mellem dig som entreprenør og en forbruger, skal I derfor aftale det.

På nogle områder ligner AB-Forbruger  AB 92/AB 18, men på andre områder er der stor forskel. AB-Forbruger er udarbejdet specifikt til aftaler med forbrugere, mens AB 92/AB 18, sigter mod entrepriseaftaler indgået mellem professionelle parter.

Du kan finde en oversigt over de væsentligste forskelle mellem AB-Forbruger og AB 92/AB 18 her.

Du kan også læse mere om AB her. 

Byg Garanti

Som medlem af DI Dansk Byggeri er dit arbejde for forbrugere dækket af DI Dansk Byggeris garantiordning, Byg Garanti.

Byg Garanti dækker tab (op til 150.000 kr. inkl. moms) som følge af mangler ved dit arbejde under nogle nærmere bestemte vilkår. Husk altid at orientere dig om de gældende dækningsvilkår for Byg Garanti Fx dækker Byg Garanti ikke nybyggeri med en samlet entreprisesum på over en 1 mio. kr. inklusiv moms.

Er du i tvivl om et arbejde er omfattet af Byg Garanti, kan du altid kontakte Byg Garanti eller finde yderligere information på Byg Garantis hjemmeside. 

Yderligere information om arbejder for forbrugere

På DI Dansk Byggeris hjemmeside kan du i øvrigt finde yderligere information og gode råd specifikt rettet mod dig, der udfører arbejder for forbrugere. 

Kontakt

Har du spørgsmål til AB-Forbruger eller Byg Garanti, er du velkommen til at kontakte DI Dansk Byggeri Erhvervsjuridisk Rådgivning på tlf. 3377 3760.

Relateret indhold