Foto: Colourbox

08.12.20 DI Byggeri Nyheder

Byggeriet er en væsentlig del af Finansloven for 2021

Byggeriet spiller en væsentlig rolle i den nye Finanslov for 2021, der blev indgået mellem regeringen, SF, Radikale Venstre, Enhedslisten og Alternativet den 6. december 2020. I aftalen er der konkrete og målrettede tiltag, der tager flere skridt mod en grønomstilling inden for byggeriet. Her kan du læse om de vigtigste tiltag for byggeriet.

Boligjobordningen hæves midlertidigt

Finansloven giver en forbedring af boligjobordningen, populært kaldet håndværkerfradraget, hvor fradragsloftet for både service- og håndværksydelser hæves til 25.000 kr. hver, og skatteværdien af fradraget for serviceydelser øges til ca. 35 pct. Der afsættes i alt 340 mio. kr. i 2021 til at finansiere lempelsen.

I DI Dansk Byggeri hilser vi beslutningen velkommen. Håndværkerfradraget vil motivere flere boligejere til få renoveret boligen. Det kan være at få skiftet vinduerne, isoleret loftet eller skiftet olie- eller gasfyret ud.

Men vi opfordrer samtidig til, at forslaget følges op af en permanent forbedring, herunder en simplificering, således at der igen bliver tale om én samlet ordning for både service og håndværk, og således der igen gives fradrag for håndværksydelser bredt i stedet for kun et begrænset antal ydelser. Endelig bør uudnyttede fradrag kunne samles over flere år, således at større renoveringsprojekter kan gennemføres under ordningen.

- Forbedringen af håndværkerfradraget betyder på den korte bane, at man holder hånden under mange af de trængte håndværksvirksomheder særligt i yderområderne. Og på den lange bane vil det også gavne klimaet. Vi kan se, at det boligejerne vælger at bruge håndværkerfradraget til, ofte er renoveringer, der er med til at energieffektivisere deres bolig, pointerer Underdirektør i DI Dansk Byggeri Torben Liborius.  

Bæredygtigt og klimavenligt byggeri

Der er med Finanslovsaftalen enighed om, at afsætte en pulje på i alt 50 mio. kr. til at fremme bæredygtigt byggeri. Puljen, kaldet Bygningspuljen, skal gå til konkrete indsatser, der bidrager til at understøtte et grønnere og mere bæredygtigt og kvalitetsbevidst byggeri. Midlerne styrker den grønne omstilling af helårsboliger. Derudover er det også muligt for almene boligforeninger at søge midler fra Bygningspuljen.  

- Vi glæder os over, at regeringen nu yder tilskud til et mere grønt og bæredygtigt byggeri. Vi har mange virksomheder, der allerede kan levere grønnere løsninger, men virksomhederne oplever, at de ofte bliver valgt fra i udbudsrunder, da de typisk vil være en smule dyrere. Det er ærgerligt, for det går ud over klimaet, siger Torben Liborius.

Bygningspuljen er derfor et skridt i den rigtige retning, og det vil medvirke, at 2021 kan blive et grønt omstillingsår, hvor byggebranchen, står klar til at levere grønne og bæredygtige løsninger.

Energirenoveringer i offentlige bygninger

Derudover er der med Finansloven bred enighed om at styrke kommuner og regioners mulighed for at energieffektivisere offentlige bygninger.

Der afsættes 150 mio. kr. årligt i 2021-2022 og 5 mio. kr. årligt fra 2023 til en tilskudspulje målrettet energirenoveringer i regionale og kommunale bygninger med laveste energimærker samt bygninger, der opvarmes med olie- og gasfyr.

En del af midlerne fra puljen kan målrettes digitale løsninger og intelligent styring af energiforbruget i offentlige bygninger.

Kystsikring

Kystsikringen af Danmark er en af de vigtigste opgaver, vi står overfor i de kommende år. I takt med at klimaforandringerne tager til, vil vandstanden i Danmark stige. Flere danske kommuner vil derfor risikere at stå under vand, hvis ikke der handles nu. DI Dansk Byggeri er glade for, at regeringen med aftalepartierne har nedsat en pulje til kystbeskyttelse.

Der er i alt afsæt 350 mio. kr. til at øge og forlænge den statslige pulje til kystsikringsprojekter. Og kriterierne for relevante ansøgere, vil blive udvidet, således at flere projekter vil kunne komme i betragtning til puljen.

Du kan læse mere om Finansloven for 2021 her.

Torben Liborius

Torben Liborius

Underdirektør, Chef for Dansk Infrastruktur

  • Direkte +45 7216 0106
  • Mobil +45 2332 3495
  • E-mail tli@di.dk

Relateret indhold