Den 1. september 2021 er DI Byg og DI Dansk Byggeri blevet lagt sammen til branchefællesskabet DI Byggeri. Det betyder, at vi er gået i gang med at bygge om på hjemmesiden. Indtil vi er færdige, kan du opleve, at visse dele af hjemmesiden ikke ser helt rigtige ud. Oplever du problemer eller har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

24.02.20 DI Byggeri Nyheder

Hvad sker der med sektioner, regioner og lokalforeninger ved en sammenlægning?

Dansk Byggeris og DI’s bestyrelser har drøftet en sammenlægning, som medlemmerne nu skal tage stilling til. Læs hvad der sker med sektioner, regioner og lokalforeninger ved en sammenlægning.

Hvad sker der med sektionerne?

I forhold til sektionerne vil der ikke ske ændringer i forbindelse med en sammenlægning med DI. Sektionerne fortsætter som selvstændige foreninger med alle sektionens medlemmer. Sektionerne beholder deres formuer og videreføres med samme aktiviteter og bestyrelse som i dag. Sektionerne bliver tilknyttet branchefællesskabet Dansk Byggeri og fortsætter med samme konsulentbetjening som i dag. Sektionerne vil også fremadrettet kunne optage nye medlemmer og opkræve kontingent.

Hvad sker der med regionerne?

I forhold til Dansk Byggeris ni regioner indebærer aftalen om en sammenlægning med DI, at alle Dansk Byggeris regioner videreføres med samme aktiviteter og betjening som i dag. Regionerne bliver tilknyttet branchefællesskabet Dansk Byggeri. Det er forventningen, at Dansk Byggeris regioner vil skulle koordinere og arbejde meget tæt sammen med DI’s 18 regionalforeninger.

Hvad sker der med lokalforeningerne?

I forhold til lokalforeningerne vil der ikke ske ændringer i forbindelse med en sammenlægning.

Lokalforeningerne kan fortsætte som i dag. De vil fremadrettet have en relation til branchefællesskabet Dansk Byggeri. DI vil, i lighed med hvad Dansk Byggeri gør i dag, kunne opkræve kontingent for lokalforeningerne.

Hvad sker der med associerede foreninger?

I forhold til de associerede foreninger som fx Gulvbranchen vil der ikke ske ændringer i forbindelse med sammenlægning med DI.

Hvornår skal sammenlægningen besluttes?

Aftalen vil blive drøftet på Dansk Byggeris repræsentantskabsmøde den 23. april 2020, og på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 9. juni 2020, hvor den endelige beslutning om en sammenlægning skal træffes.

Hvis du vil vide mere?

Du er meget velkommen til at kontakte Dansk Byggeris bestyrelse eller direktion, hvis du har yderligere spørgsmål til sammenlægningen.

Relateret indhold