Den 1. september 2021 er DI Byg og DI Dansk Byggeri blevet lagt sammen til branchefællesskabet DI Byggeri. Det betyder, at vi er gået i gang med at bygge om på hjemmesiden. Indtil vi er færdige, kan du opleve, at visse dele af hjemmesiden ikke ser helt rigtige ud. Oplever du problemer eller har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

06.07.20 DI Byggeri Nyheder

Den frivillige bæredygtighedsklasse

FBK indeholder ni parametre hvor, der er opstillet krav. Den første parameter omhandler klimaregnskab, også kaldet livscyklusvurderinger eller LCA. Livscyklusvurderinger skal gennemføres både ved ansøgning om byggetilladelse og ved færdigmelding af byggeriet. Det betyder, at vi i de kommende år vil opleve en større efterspørgsel på levering af miljøvaredeklarationer, de såkaldte EPD’ere, fordi disse data vil indgå i klimaregnskabet for byggerierne.

Dansk Beton sidder med i et nyligt nedsat ”Testpanel”, der har til opgave løbende at evaluere og diskutere erfaringerne med FBK. Forhåbentlig får vi også mulighed for at give input til justeringer af kravene og rammesætningen fremover. 

Læs mere og se video:
Læs mere om den frivillige bæredygtighedsklasse

Se video om, hvad klassen indeholder

Relateret indhold