Den 1. september 2021 er DI Byg og DI Dansk Byggeri blevet lagt sammen til branchefællesskabet DI Byggeri. Det betyder, at vi er gået i gang med at bygge om på hjemmesiden. Indtil vi er færdige, kan du opleve, at visse dele af hjemmesiden ikke ser helt rigtige ud. Oplever du problemer eller har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Foto: Colourbox

17.09.20 DI Byggeri Nyheder

Ny praksis hos Politiet stopper arbejdet på byggepladser i hele Danmark

Ny praksis hos Politiet giver akut mangel på tilladelser til særtransport. Derfor er DI Dansk Byggeri og transporterhvervet gået sammen om et hastebrev til justitsminister Nick Hækkerup, som er ansvarlig for Politiet, og transportminister Benny Engelbrecht, der er ansvarlig for Færdselsstyrelsen, som skriver reglerne.

Problemet er, at der er opstået en akut forsinkelse i udstedelsen af tilladelser til særtransporter fra Politiets tilladelseskontor i Greve. Hvor det tidligere har været normen, at tilladelserne til særtransporterne blev udstedt fra dag til dag dog med svartid på op til tre dage, er situationen nu, at tilladelserne i de hurtigste tilfælde udstedes fra uge til uge og ofte endnu langsommere.

Det betyder, at maskiner, kraner, byggelementer, vindmøllekomponenter, pavilloner, transportmateriel osv. står stille med store praktiske og økonomiske konsekvenser bredt i det danske samfund.

Vores forslag til de to ministre 

Der er således på helt kort sigt brug for en løsning, der sikrer en tilbagevenden til den hidtidige hurtigere levering af tilladelser til særtransporter. Der må afsættes de nødvendige ressourcer til det ekstra administrative arbejde hos Politiet og hos vejmyndighederne/kommunerne, eller der må findes en praksis, som er mindre ressourcekrævende – om nødvendigt ved en hasteændring af Særtransportbekendtgørelsen.

På lidt længere sigt bør der findes en permanent bedre løsning gennem en revision af Særtransportbekendtgørelsen samt en digital selvbetjeningsløsning/anmeldelsesordning for tilladelser til særtransport fx efter svensk forbillede, hvorved det administrative arbejde for alle parter vil kunne reduceres.

Relateret indhold