Foto: Colourbox

16.10.20 DI Dansk Byggeri Nyheder

EU-Kommissionen vil energirenovere 35 mio. bygninger inden 2030

EU-Kommissionen har den 14. oktober offentliggjort planen ”Renovation Wave”. I udspillet foreslås det at energirenovere 35 mio. bygninger for at opfylde EU’s CO2-reduktionsmål på 55 pct. i 2030.

”Renovation Wave”-strategien er en del af European Green Deal, der skal lede Europa til klimaneutralitet i 2050. Strategien vil ifølge EU-Kommissionen skabe flere grønne jobs i 2030 inden for byggeriet, udledningen af drivhusgasser fra EU’s bygningsmasse vil blive reduceret med 60 pct., mens det endelige energiforbrug vil blive reduceret med 14 pct. i forhold til i dag.

Renoveringsraten skal fordobles

EU-Kommissionen ønsker at forbedre energieffektiviteten i bygninger og fordoble energirenoveringsraten inden for de næste 10 år. Det skal skabe bedre forhold for de mennesker, der bor i eller bruger bygningerne, samt reducere CO2-udledningen og fremme digitaliseringen.

Strategien vil prioritere tiltag inden for tre områder: udfasning af fossile brændsler til opvarmning og køling; bekæmpelse af energifattigdom og en indsats over for bygninger med meget dårlig isolering; og renovering af offentlige bygninger, herunder skoler, hospitaler og administrative bygninger. 

Stærkere regler for bygningers energieffektivitet

”Renovation Wave”-strategien omfatter bl.a. en styrket lovgivning, bedre standarder og mere information om bygningers energieffektivitet for at skabe bedre incitamenter til renovering i den offentlige og private sektor.

EU-Kommissionen foreslår en trinvis indfasning af obligatoriske minimumskrav for energieffektivitet af eksisterende bygninger, opdaterede regler for energimærkning af bygninger og en mulig udvidelse af krav til renovering af bygninger i den offentlige sektor.

Større marked for bæredygtige byggevarer

EU-Kommissionen foreslår derudover, at markedet for bæredygtige byggevarer og services udvides - herunder integration af nye materialer og revideret lovgivning af markedsføring for byggevarer og genbrug af materialer.

For at nå EU’s klimamål på 55 pct. inden 2030 mener Kommissionen, at der er brug for 275 mia. euro i bygningsinvesteringer hvert år.

Det store beløb, som EU-Kommissionen lægger op til at bruge, vil skabe helt unikke eksportmuligheder for danske producenter af byggematerialer og energieffektive produkter. Det skal vi sørge for at udnytte, og vi vil derfor følge ”Renovation Wave”-strategien tæt, siger branchedirektør i DI Byg, Elly Kjems Hove.

Hele strategien kan læses her