13.03.24 DI Digital Nyheder

AI Act endeligt stemt igennem i EU

EU-Parlamentet har nu sagt endeligt ja til verdens første lov om kunstig intelligens, som giver fælles rammer for brugen af kunstig intelligens på en sikker måde, der samtidig baner vej for et mere innovativt Europa.

Alle danske virksomheder skal nu forholde sig til AI-forordningen.  

- Det er rigtig positivt, at vi nu endelig får spillereglerne for anvendelse af AI i de europæiske lande på plads. Det vil skabe den nødvendige klarhed om vilkårene for at benytte og afprøve AI i helt konkrete projekter – både i erhvervslivet og det offentlige, siger chef for digitaliseringspolitik i Dansk Industri, Andreas Holbak Espersen. 

- Når det er sagt, ligger der selvfølgelig et forløb med implementering foran os, der vil få stor betydning. Der har været meget snak om, hvilken myndighed der skal udpeges som ansvarlig i Danmark, og det er helt naturligt, fordi den tilgang, der anlægges fra myndighederne, er afgørende for mulighederne for, at vi høster gevinsterne ved teknologien, siger chef for digitaliseringspolitik i Dansk Industri, Andreas Holbak Espersen. 

Lovgivningen gælder for enhver virksomhed eller organisation i EU inden for og uden for EU, så længe AI-systemet er placeret på EU's marked, eller dets anvendelse påvirker personer, der befinder sig i EU.   

Derfor bliver implementeringen af den nye lov afgørende. 

- Det er helt afgørende, at implementeringen af den nye lov bliver balanceret og følges af praksisnær vejledning fra politisk side. Ellers risikerer vi at skabe ulige konkurrence, hvor de danske virksomheder drukner i dokumentationskrav, siger chef for digitaliseringspolitik i Dansk Industri, Andreas Holbak Espersen. 

Danske virksomheder skal understøttes  

- Vi har en fælles interesse i at understøtte de danske virksomheder i at få taget de første skridt, når det gælder anvendelsen og implementeringen af AI. Vores evne til at udnytte teknologien vil få stor betydning for dansk konkurrenceevne i fremtiden, og derfor skal vi have så mange med på vognen som muligt, siger Andreas Holbak Espersen. 

- Derfor bør alle danske virksomheder, der anvender eller udvikler AI, forholde sig til, hvad forordningen konkret betyder for dem. Og det er også derfor, at vi i DI, i samarbejde med vores medlemmer, har udviklet et vejledningsunivers, der bl.a. indeholder en værktøjskasse med konkrete guides, vejledninger og skabeloner, siger Andreas Holbak Espersen. 

Du kan finde DI’s vejledningsunivers inden for AI her.  


Hvad er de næste steps? 
 

Nu hvor AI-forordningen er stemt igennem i Europa Parlamentet vil næste skrift være den sidste gennemlæsning og tekniske detaljer, der skal på plads inden lovgivningsteksten publiceres i EU’s officielle tidsskrift (EU tidende). Dette vil formentligt ske allerede i maj måned. 

AI-forordningen vil herefter trinvist træde i kraft med implementering fra midten af 2024 til midt 2027. Kravene for forbudte praksisser vil allerede være gældende 6 måneder efter ikrafttrædelse. Kravene til generelle AI formålsmodeller forventes at træde i kraft i maj 2025 efterfulgt af krav til højrisikosystemer i hvv. 2026 og 2027. Virksomheder bør derfor allerede nu forholde sig til, hvordan de kan efterleve de nye krav alt efter hvordan de anvender kunstig intelligens.  

Tidslinje for implementering 

  • 6 måneder for forbudte praksisser  
  • 12 måneder for såkaldte generelle AI modeller (fx chatGPT)  
  • 24 måneder for krav til højrisiko systemer i annex III  
  • 34 måneder for højrisiko systermer/harmoniserede produkter i annex II 

Du kan følge updates om AI Act her.  

Arrangementer: EU’s AI Act: Sådan navigerer du den kommende AI lovgivning

I DI afholder vi en række arrangementer i forskellige dele af landet. Arrangementerne skal hjælpe til at klæde virksomhederne på ift. den nye forordnings kringelkroge. Der vil løbende komme flere arrangementer til.

D. 3. april i København

D. 10. april i Aarhus

Mette Finnemann

Mette Finnemann

Chefkonsulent

Relateret indhold