13.05.20 DI Energi Nyheder

Faldende priser på el og gas for erhvervskunder

Priserne på el og gas for erhvervskunder er faldet fra første til andet halvår 2019. Priserne følger generelt spotpriserne, men spændet mellem spotpris og den pris erhvervskunderne betaler er faldet.

Energistyrelsens opdaterede statistikker for hhv. el og gaspriser for erhverv viser, at gaspriserne samt elpriserne på nær for de allermindste elforbrugere faldt fra første til andet halvår 2019.

Både el- og gaspriserne følger udviklingen i spotprisen, og for elforbrugerne, bortset fra de allermindste, lå prisen også meget tæt på spotprisen – et spænd der er mindsket i andet halvår 2019.

For elforbrugerne er der sket en stigning i andelen af erhvervskunderne med variable priser og elhandel under ’andre aftaler’, hvilket af Energistyrelsen nævnes som en årsag til, at forskellen mellem erhvervsforbrugernes elpriser og spotpriserne er mindsket. For naturgas er spændet til spotprisen lidt større, selvom det er faldet.

Læs mere om Energistyrelsens statistikker for el- og gaspriser her.

Louise Bank

Louise Bank

Seniorchefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3518
  • Mobil +45 6165 5546
  • E-mail loba@di.dk

Relateret