08.11.23 DI Energi Nyheder

Overskudsvarmens spildte potentiale

På en nyligt afholdt konference blev overskudsvarmens spildte potentiale diskuteret. Konklusionen på konferencen er klar og tydelig: afskaf prisloftet på brug af overskudsvarme.

DI Energi afholdt mandag den 6. november sammen med Dansk Fjernvarme en konference om, hvordan vi får gjort bedre brug af overskudsvarmen fra danske virksomheder. Bedre udnyttelse af overskudsvarmen har nemlig stort potentiale for at bringe billig og grøn varme ud i danske husstande. I DI Energi har vi i fællesskab med Rambøll udarbejdet en analyse af overskudsvarmens potentiale for Danmark, som du kan læse her: Overskudsvarmen er der – hvordan får vi den udnyttet?

På trods af det store potentiale spilder vi i Danmark årligt overskudsvarme i omegnen af 3.000 GWh fra bare industri og erhverv, hvilket kunne have opvarmet 100.000 husstande i stedet. Vores spild er enormt – i 2018 blev kun 13% af overskudsvarmen i Danmark udnyttet. Dette store spild har konsekvenser for forbrugerne, virksomheder, dansk eksport og klimaet.

Problemet har en meget enkel løsning: afskaf prisloftet på overskudsvarme. Sådan lød budskabet fra DI Energi og Dansk Fjernvarme, Rambøll, Fjernvarme Fyn, Synergi og Tasso til konferencen.

Prisloftet gør det nemlig uattraktivt at benytte overskudsvarmen. Fordi prisloftet forstyrrer prissætningen vil faktorer såsom høje energipriser lede til, at brug af overskudsvarmen ikke er rentabelt. Det betyder, at vi lader en energikilde, der allerede er produceret, forsvinde ud i den blå luft.

Større forbrug af kul og gas: Prisloftet gør således, at efterspørgslen efter varme søger et andet sted hen, hvilket medfører et større forbrug af kul og gas i varmeproduktionen. Derved bliver Danmarks udledning af CO2 større. Prisloftet forringer altså Danmarks energieffektivitet og skader derved klimaet.

Forspildt eksportmulighed: Derudover bliver dansk eksport også begrænset af prisloftet. I Tyskland er der nemlig væsentlig efterspørgsel efter overskudsvarmen. Men denne eksportmulighed bliver forspildt, fordi det ikke er rentabelt at udnytte den.

Højere forbrugerpriser: Slutteligt forøger prisloftet varmeregningerne for forbrugerne. Dette er særligt kontraproduktivt eftersom, at prisloftet blev istandsat for at beskytte forbrugerne. Men fordi prisloftet mindsker udbuddet af varmekilder vil forbrugernes varmeregning fordyres. Desuden er forbrugerne i forvejen beskyttet af såvel Projektbekendtgørelsen som Substitutionsprincippet, så forbrugerne har også en klar interesse i fjernelsen af prisloftet.

Konklusionen på konferencen blev således, at overskudsvarmen udgør et enormt potentiale for at sikre billig og klimavenlig varme til danske husstande. Dog bliver alt for meget af overskudsvarmen i dag spildt, hvilket er uhensigtsmæssigt for alle involveret. Derfor skal det enorme potentiale i langt højere grad udnyttes. Hertil er det særligt nødvendigt at få afskaffet prisloftet, som er den primære bremseklods for en bedre udnyttelse af overskudsvarmen.

Prisloftet medfører

Spild af 3000 GWh om året

Højere varmeregninger for forbrugerne

Større forbrug af kul og olie til opvarmning

Relateret indhold