23.03.23 DI Energi Nyheder

Power to X er Danmarks næste grønne industri

Det er næppe gået nogens næse forbi, at Danmark har forudsætningerne til at blive en grøn, brintførende nation i Norden. Men hvis budskabet skal stå for troende, og den nye grønne industri skal dække op til 3 pct. af det globale marked for de nye brændstoffer til skibe, fly og industri, så skal der handling bag ordene. Der skal simpelthen træffes en lang række af beslutninger i første halvår af 2023.

Brintprojekterne står i kø, og der er samlet set meldt projekter ud svarende til 19 GW produceret Power to X. Men før projekterne kan føres ud i livet, skal der styr på hvordan – og her spiller brintinfrastrukturen på tværs af Jylland og over den tyske grænse en kæmpe rolle. Faktisk oplyser 62 ud af 70 projekter, at infrastrukturen lige nu er den største barriere for realisering af projekterne.

Tænk lige over det i ét sekund mere; ét element bremser lige nu for en ny, grøn industri i Danmark. Derfor er der behov for, at politikerne træffer nogle helt vitale beslutninger i dette halve år, så vi kan løbe videre med Power to X-udviklingen.

Hvis vi får etableret en dansk brintinfrastruktur – og helst inden 2028 – vil der være samfundsøkonomiske nettogevinster for samlet 16 mia. kr. over 40 år, lyder vurderingen fra Deloitte. På samme tid vil der skabes 29.000 nye, grønne jobs over 40 år, mens klimaet vil mærke en mindre CO2-udledning på 94,1 millioner tons CO2-ækvivalenter over 40 år.

Energi-topchefer: Dette kunne blive som olie- og gaseventyret 1970erne – hvis der er politisk vilje til det - Berlingske

Men der skal mere til

Foruden de indenlandske potentialer, kan rettidig – eller rettere sagt; hurtig – udvikling af infrastrukturen give os tidlig adgang til internationale markeder, hvor konkurrencen i dag er benhård. Med den amerikanske Inflation Reduction Act (IRA) har USA trukket en del opmærksomhed til sig, når det gælder produktionsmuligheder for grøn brint. Vi har altså milliardinvesteringer på spil i Danmark og EU, og læg dertil risikoen for at tabe viden, produktion og eksportmuligheder.

Meget af den grønne strøm til brintindustrien skal komme fra åben dør-projekter. Beslutningen om at sætte disse i bero har over den seneste tid været omtalt som et muligt dødsstød til brint og PtX industrien i Danmark. Alle er enige om, at der skal findes en løsning hurtigt, og den skal være holdbar. Men det er nærliggende at stille spørgsmålet; hvad sker der med det danske havvindspotentiale i Nordsøen, hvis vi ikke har en brintindustri til at aftage strømmen?

Svaret er enkelt: Vi får først fuld udnyttelse af havvindspotentialet, når vi bruger det til at sætte strøm til den danske Power to X-industri.

De fire konkrete beslutninger

Det betyder, at der senest i 2028 skal være etableret et brintrør med markedsdrevet kapacitet og klar til drift. Den skal løbe fra kritiske knudepunkter ned langs den jyske højderyg med direkte afsæt til den tyske industri, og driften skal understøttes af en effektiv og hensigtsmæssig markedsregulering. Det skal tilføjes, at udbygning bør udvikles i takt med den danske Power to X-industri. Lokal og regional infrastruktur skal samtænkes, og frem mod 2028 skal det bindes sammen i en fuldt integreret brintinfrastruktur, der går over den tyske grænse.

Men inden vi kan komme så langt, skal operatørstrukturen om ejerskab, etablering, drift og vedligehold afklares. Og så skal der i videst mulige omfang skabes synergi i mellem biogas- og CO2 infrastruktur i planlægningen.

I forbindelse med oprettelsen af et reelt brintsystem, bør der samtidigt oprettes en aktørdrevet markedsplatform for handel med brint. Det skal bidrage til at skabe transparens omkring markedet og reducere transaktionsomkostningerne.

Sigtet for en ny dansk industri er stillet. Lad os få sat strøm til den!

DI foreslår

  1. Et jysk-tysk brintrør i drift senest i 2028
  2. Hensigtsmæssig markedsregulering
  3. Afklaring på ejerskab, drift og etablering
  4. En fremtidssikret infrastruktur for såvel brint som biogas og CO2

Power to X er Danmarks næste grønne industri

Læs udspillet her

Relateret indhold