GettyImages
31.10.23 DI Handel Nyheder

Der er hjælp at hente i arbejdet med bæredygtighedsrapportering!

Det er afgørende, at din virksomhed forstår og arbejder strategisk med bæredygtighed, uanset størrelsen på din virksomhed. Hver dag arbejder vi i Dansk Industri for at gøre det så nemt som muligt for jer medlemmer at håndtere bæredygtighedsarbejdet og de forestående rapporteringskrav.

Fra og med 2024 bliver det lovpligtigt for større virksomheder at rapportere inden for rammerne af ESG:

E (miljø) = Virksomhedens påvirkning på klima og miljø.

S (sociale forhold) = Virksomhedens bidrag til et mere retfærdigt og fair samfund.

G (god selskabsledelse)= Etik, ledelse, beslutningsprocesser og rapportering.

Rapporteringen er relevant for alle virksomheder

Fra 2024 skal alle børsnoterede virksomheder med mere end 500 ansatte samt pengeinstitutter, realkreditinstitutter og forsikringsselskaber rapportere på bæredygtighed inden for ESG. Fra 2025 skal alle virksomheder – både børsnoterede og ikke børsnoterede – med over 250 ansatte rapportere på bæredygtighed. I 2026 vil de resterende børsnoterede virksomheder blive omfattet, med undtagelse af mikro-virksomheder. Men de nye krav til bæredygtighedsrapportering har indflydelse på alle virksomheder, da mindre virksomheder ofte indgår som en afgørende del i forsyningskæden hos de større virksomheder. Selvom din virksomhed ikke er omfattet af rapporteringskravene, kan du derfor godt forvente at skulle levere data til de store virksomheder, som din virksomhed samarbejder med.

Der er meget hjælp at hente som medlem af Dansk Industri ifm. bæredygtighedsrapporteringen:

Dansk Industris hjemmeside om bæredygtighed og rapportering

denne side kan du læse om de kommende krav til øget rapportering, finde hjælp til den bæredygtige omstilling, arbejde med verdensmålene og læse mere om, hvordan Dansk Industri kan hjælpe dig. Du kan bl.a. læse mere om ”E”, ”S” og ”G” her og læse om, hvordan du kommer i gang her.

Få hjælp på dette kursus for SMV’er

Har din virksomhed brug for gode råd og lavpraktiske værktøjer til at komme i gang med at dokumentere arbejdet med bæredygtighed og ansvarlighed? Så deltag på dette kursus den 29. februar 2024, som er for dig, der sidder i en SMV, som kan forvente at blive indirekte ramt af krav om ESG rapportering.

Erhvervsstyrelsens digitale vejledning om bæredygtig omstilling

Erhvervsstyrelsen har desuden lavet en digital vejledning, der skal hjælpe danske virksomheder med den bæredygtige omstilling. Find vejledningen her. Marie Gad, chef for global udvikling og bæredygtighed i Dansk Industri, har udtalt, at vejledningen er ”præcis hvad SMV’er har brug for her og nu”: Ny vejledning om bæredygtig omstilling er præcis hvad SMV'er har brug for.

Relateret indhold