Bæredygtighed og rapportering


I DI tror vi på, at åbenhed skaber tillid. Derfor støtter vi behovet for mere og bedre rapportering om bæredygtighed.
Her kan du læse om de kommende krav til øget rapportering,
finde hjælp til den bæredygtige omstilling, arbejde med verdensmålene
– og ikke mindst, hvordan DI kan hjælpe dig.

FAQ

Hvad er det, der er på vej?

Flere virksomheder bliver fremover forpligtede til at rapportere om bæredygtighed på en helt ny måde.

Der er et omfattende regelsæt på vej fra EU. Disse regler bliver i sidste ende til 12 generelle standarder, som det bliver lovpligtigt for større virksomheden at rapportere efter – European Sustainability Reporting Standards (ESRS). Herudover skal der udarbejdes ca. 40 sektor-specifikke standarder over de kommende år.

Rapporteringen skal ske inden for rammerne af ESG – som står for Environment, Social og Governance. Det vil sige, at den fremtidige rapportering handler om bæredygtighed i bred forstand lige fra miljø og klima til blandt andet diversitet, arbejdsforhold, ledelse og meget andet.

De nye rapporteringskrav skal skabe gennemsigtighed på markedet for bl.a. investorer, konkurrenter, samarbejdspartnere og øvrige interessenter. Det må også forventes at bankerne i stadig større omfang anvender rapporteringen i kreditvurderingen og ved fastsættelse af lånebetingelser.

Omfanget af de nye rapporteringskrav bliver meget stort og de oplysninger, man skal rapportere, blive ganske detaljerede.

Hvad bliver konsekvensen for små virksomheder, der leverer varer eller services til koncerner?

De kommende rapporteringsstandarder kræver, at virksomhederne på flere områder skal rapportere om deres værdikæder. Det mest oplagte emne er udledning af C02, hvor virksomhederne skal opgøre udledningen for de vigtigste elementer i hele værdikæden. Den såkaldte scope 3 udledning. Men det gælder også på andre områder.

De små virksomheder skal derfor forvente, at deres kunder og leverandører vil efterspørge informationer om udledninger og i øvrigt helt generelt interesserer sig mere for at virksomheden arbejder bæredygtigt. Så det kan også være spørgsmål om udledninger af spildevand, medarbejderforhold eller om man passer godt på biodiversiteten.

Hvorfor skal virksomheder rapportere om bæredygtighed?

Baggrunden er bl.a. EU’s Green Deal og European Pillar of Social Rights.

EU’s Green Deal indeholder en lang række initiativer til at omstille til en mere bæredygtig økonomi i Europa. Et af værktøjerne til det er at skabe mere gennemsigtighed og målbarhed af virksomhedernes indvirkning på miljø og samfund – forstået både som positiv og negativ indvirkning.

Tilsvarende indeholder European Pillar of Social Rights principper, der skal skabe et mere retfærdigt og velfungerende arbejdsmarkedet samt bedre velfærdssystemer i Europa. 

Derfor øges kravene til rapporteringen. Det handler også om at skabe ensartethed, da det i dag er mere frit, hvordan man vil rapportere.

DI bakker op om formålet, og arbejder intenst for at påvirke, at rapporteringsstandarderne skubber på en reel bæredygtig udvikling og ikke bliver en unødvendigt tung, regnskabsteknisk øvelse.

Kristian Koktvedgaard

Kristian Koktvedgaard

Fagleder, Moms og Regnskab

Spørgsmål vedr. finansiel og ikke-finansiel rapportering, rapporteringsstandarder, politisk interessevaretagelse (national og international), samt vejledning om regnskab og rapportering.

Tina Aggerholm

Tina Aggerholm

Seniorchefkonsulent

Spørgsmål vedr. finansiel og ikke-finansiel rapportering, rapporteringsstandarder, samt vejledning om regnskab og rapportering.

Malene Dall Sørensen

Malene Dall Sørensen

Konsulent

Spørgsmål vedr. finansiel og ikke-finansiel rapportering, rapporteringsstandarder og vejledning.