Vi rådgiver dig

DI Byggeri

Byggeribranchen er en alsidig industri, der omfatter en række forskellige tjenester og produkter. Branchen er ansvarlig for at opføre og vedligeholde bygninger og infrastruktur, og den spænder fra små renoveringsprojekter til store byggeprojekter.

Foto: Gettyimages

Byggebranchen beskæftiger 200.000 medarbejdere i hele værdikæden indenfor byggeri og anlæg. Branchen påvirker direkte alle led af ESG og tager dagligt stilling og hensyn til miljøet, samt sociale og ledelses-mæssige faktorer, i deres forretningspraksis.

I byggebranchen er der et stigende fokus på, at reducere CO2-udledning og øge bæredygtigheden i byggeriet. Dette opnås ved at anvende flere bæredygtige materialer, reducere affald og spild, sætte fokus på energiforbrug, og ved at implementere grønne teknologier. Derudover er der også et øget fokus på social ansvarlighed, hvor virksomhederne tager hensyn til arbejdsforhold og diversitet i medarbejderkredsen.

Byggebranchen har stort potentiale ift. at vise den virkeånd og handlekraft der sker på særligt E’et og S’et i ESG, og styrke branchens image i samfundet.

DI byggeri har igangsat initiativer og tilbud, som skal være med til at støtte byggebranchen i forhold til at leve op til ny lovgivning på bæredygtighedsområdet. Det er særligt vigtigt i byggeriet, idet de fleste virksomheder er SMV’er og over halvdelen beskæftiger mindre end 10 medarbejdere hver.

DI Byggeri understøtter både SMV’erne og de større virksomheder i denne store udvikling igennem disse initiativer, og der er stor interesse fra byggebranchen, der allerede har fokus på E, S og G. Initiativerne fra DI Byggeri bærer både præg af store politiske målsætninger i branchen og konkret vidensdeling, hvor medlemmer kan spille hinanden gode og opnå den nyeste viden om lovgivning og guidelines.

Byggeriets handletank for bæredygtighed

DI Byggeri står, i samarbejde med 60 virksomheder og 130 branchefolk, bag en række konkrete handlingsforslag, der skal være med til styrke den grønne omstilling af byggebranchen.

Læs mere her handletanken her.

LCA Erfa-gruppe

1. januar 2023 blev der sat skub i bæredygtighedsdagsordenen på bygningsområdet, idet at der blev indført krav om Livscyklusanalyse(LCA)-rapporter for alle nye bygninger. I den forbindelse har DI byggeri etableret en LCA erfa-gruppe til erfaringsudveksling og videndeling.

Læs mere her.

Alle talenter i spil

DI Byggeri har fokus på diversitet i byggeriet gennem initiativet ”Alle talenter i spil”, som indtil videre har affødt en diversitetskalender og to webinarer med fokus på arbejdsmiljø og den diverse byggebranche.

Læs mere her.

Fremtidens byggeplads - workshop

Der er stigende interesse og politisk ønske om grønne, støjfri og emissionsfri byggepladser. Derfor har DI byggeri igangsat en workshoprække, hvor fremtidens byggeplads er i fokus.

Læs mere om workshoppen her.

Byggeriets bæredygtighedsscene på Folkemødet

DI Byggeri har i samarbejde med en række partner i byggebranchen etableret en scene på Folkemødet 2024, der er dedikeret til bæredygtighed i byggeri.

Johan Stauner Bill
Skrevet af:

Johan Stauner Bill

Charlotte Crockett Jørgensen

Charlotte Crockett Jørgensen

Konsulent

Relateret indhold