Vi rådgiver dig

ESG og bæredygtighed i DI Service

Servicebranchen omfavner en bred palette af services på tværs af rengøring, kantine- og catering, skadeservice, vikarbranchen, erhvervsvaskerier, vagt og sikkerhed samt pleje og omsorgsområdet.

Foto: Gettyimages

Servicebranchen omfavner en bred palette af services på tværs af rengøring, kantine- og catering, skadeservice, vikarbranchen, erhvervsvaskerier, vagt og sikkerhed samt pleje og omsorgsområdet. Det ligger i branchens DNA at tage ansvar og gå forrest – uanset om det handler om ordentlige arbejdsforhold, uddannelse, klima eller social inklusion. Men branchen er ambitiøst og skal, kan, og vil gøre mere, når det kommer til arbejdet med ESG.

Medarbejderne som branches råstof

Medarbejderne er branchens vigtigste råstof og udgør tilsammen mere end 160.000 medarbejdere. De er mange og mangfoldige – og mulighederne for at skabe reel impact er særligt store, når det kommer til S’et i ESG. Branchen har derfor en særlig opgave i at blive bedre til at synliggøre deres stærke sociale bundlinje, og herigennem styrke deres forretningsposition overfor investorer og kunder. 

I de kommende år bliver det forretningskritisk at forstå og arbejde strategisk med bæredygtighed – både for store og små servicevirksomheder. Bundlinje og bæredygtighed bliver uadskillelig. I DI Service ønsker vi at hjælpe servicevirksomhederne godt gennem overgangen til arbejdet med ESG Jakob Scharff, Branchedirektør

DI Service har en række forskellige værditilbud, som understøtter og udvikler den store indsats, som servicebranchen allerede gør i forhold til E, S og G. Arbejdet er funderet i DI Service’s strategi for 2022 – 2024, og har udmøntet sig i konkrete indsatser målrettet servicevirksomheder.

ESG-Klar Servicevirksomhed er branchefællesskabets centrale værditilbud i relation til ESG og bæredygtighed. Initiativet støtte medlemsvirksomhederne i at prioritere deres ESG-arbejde og omfatter branchespecifikke dobbelt væsentlighedsanalyser, vejledning i konkrete handlingsmuligheder samt mulighed for sparring på tværs af servicebranchen.

ESG-Klar Servicevirksomhed

Et roadmap er udarbejdet baseret på branchens erfaringer, så de kan komme godt i gang med den grønne omstilling. Dette roadmap indeholder ressourcer til at udvikle et personligt klimaregnskab, herunder cases, podcast, videoer og en række andre værdifulde værktøjer. Læs mere om programmet her.

Social Bæredygtighed
  • En webinarrække der eksponerer forskellige målgrupper og giver indblik i, hvad der virker i forhold til at inkludere og fastholde mennesker på kanten af arbejdsmarkedet. Her.
  • Et aktøroverblik der giver et samlet overblik over potentielle målgrupper og mulige samarbejdspartnere. Her.
  • Et casekatalog der deler de gode historier og erfaringer fra servicebranchen til inspiration for andre. Her.
ESG-forum

Et forum der understøtter virksomhederne i at imødekomme nye EU-krav om bæredygtighedsrapportering.

Læs mere om forummet her.

Klimaklar Servicevirksomhed

Et roadmap er udarbejdet baseret på branchens erfaringer, så de kan komme godt i gang med den grønne omstilling. Dette roadmap indeholder ressourcer til at udvikle et personligt klimaregnskab, herunder cases, podcast, videoer og en række andre værdifulde værktøjer.

Læs mere om forløbet her.

Lærlingeindsatsen

Tilbud til servicevirksomhederne om sparring og vejledning i arbejdet med lærlinge.

Læs mere her

Berivan Duman

Berivan Duman

Chefkonsulent

Lasse Rafiq Hangaard

Lasse Rafiq Hangaard

Konsulent

Relateret indhold