Vi rådgiver dig

Hvad er ESG og bæredygtighed?

ESG og bæredygtighed er to begreber, der ofte bruges i forbindelse med virksomheders og organisationers ansvarlighed over for miljøet, samfundet og deres interessenter. Men hvad betyder de egentlig, og hvordan hænger de sammen?

Hvad er ESG?

ESG står for Environmental, Social and Governance, og det er et sæt af kriterier, der måler en virksomheds eller organisations indvirkning på og håndtering af miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige spørgsmål. ESG-kriterierne kan variere afhængigt af branchen, sektoren og markedet, men nogle af de typiske eksempler er:

Environmental

Her kigger man på, hvordan virksomheden eller organisationen påvirker og beskytter miljøet, f.eks. ved at reducere udledningen af drivhusgasser, spare på energi og vand, genbruge og affaldshåndtere, og fremme biodiversitet og økosystemer.

Social

Her kigger man på, hvordan virksomheden eller organisationen behandler sine medarbejdere og engagerer sig med kunder, leverandører og lokalsamfund, f.eks. ved at sikre fair løn og arbejdsforhold, fremme diversitet og inklusion samt respektere menneskerettigheder.

Governance

Her kigger man på, hvordan virksomheden eller organisationen ledes og styres, f.eks. ved at have en klar og etisk vision og mission, sikre god og transparent rapportering og revision, og overholde lovgivning og regulering.

ESG-kriterierne var tidligere mest brugt at investorer, men bruges nu af såvel investorer som kunder, leverandører og andre af virksomhedens interessenter til at forstå virksomheders sociale, miljømæssige og øvrige samfundspåvirkninger.

Hvad er bæredygtighed?

Bæredygtighed er et bredere begreb. Bæredygtighed forudsætter at mennesker kan leve sammen på jorden på en måde, der opfylder deres behov og ønsker, uden at forringe fremtidige generationers muligheder for at gøre det samme.

Miljømæssig bæredygtighed

Miljømæssig bæredygtighed handler om at bevare og forbedre naturens ressourcer og økosystemer, som vi er afhængige af for vores overlevelse og velfærd. Det indebærer f.eks. at bekæmpe klimaforandringer, forurening og affald, fremme vedvarende energi og cirkulær økonomi, og beskytte biodiversitet og naturarv.

Social bæredygtighed

Social bæredygtighed handler om at opbygge og vedligeholde et godt og trygt samfund, hvor mennesker har mulighed for at udvikle sig og bidrage til fællesskabet. Det indebærer f.eks. at styrke demokrati og menneskerettigheder, fremme sundhed og uddannelse, og sikre kulturel mangfoldighed og identitet.

Økonomisk bæredygtighed

Økonomisk bæredygtighed handler om at skabe og fordele velstand og velfærd på en måde, der er retfærdig, effektiv og stabil. Det indebærer f.eks. at fremme økonomisk vækst og innovation, sikre social og økonomisk lighed og inklusion, og undgå overforbrug og gældsætning.

Bæredygtig udvikling er en proces, som kræver løbende dialog, samarbejde og handling mellem alle interessenter, både lokalt og globalt. FN har vedtaget 17 verdensmål for bæredygtig udvikling, som sætter en fælles dagsorden og retning for bæredygtighed frem mod 2030. 

Hvordan hænger ESG og bæredygtighed sammen?

ESG og bæredygtighed er to sider af samme sag. ESG er en måde at operationalisere og måle bæredygtighed på, især i forhold til virksomheder og organisationer, heraf de nye ESG-rapporteringskrav. Bæredygtighed er en vision og en værdi, som ESG skal understøtte og fremme. ESG og bæredygtighed er begge dynamiske og kontekstafhængige, og de skal tilpasses og udvikles i forhold til de skiftende udfordringer og muligheder, som virksomheder og verden står overfor.

Publikationer

Visuelt overblik over kommende ESG-lovkrav

Hent onepager

Publikationer

Følg med i kommende lovgivning

Kommende ESG-lovgivning

Publikationer

Nyhedsoverblik ESG og bæredygtighed

Hent oversigt

Hvad betyder CSRD, ESRS, ESG, IRO og alle de mange andre forkortelser, der knytter sig til ESG og bæredygtighedsrapportering? Bliv klogere med DI på under 1 minut.

Hvad betyder det nu lige..?

Forvirret over de mange forkortelser? Her finder du en ordbog, som beskriver, hvad forkortelserne betyder.

Gå til ordbogen

Relateret indhold