Forstå ESG-temaerne

Hvilke emner skal I rapportere om – og hvordan kan I arbejde aktivt med disse? Få konkrete guides til at gøre en bæredygtig forskel på hver af de områder, der omfattes af de kommende rapporteringskrav. Der er hjælp at hente uanset om ESG og bæredygtighedsrapportering er helt nyt for jer, eller I er godt i gang.

Tilbage til forside

Hvad er bæredygtighedsstandarder?

Kravene til rapportering om bæredygtighed udspringer af en række standarder der vedtages af EU-Kommissionen. Der er pt. vedtaget 12 standarder for, hvordan virksomheder skal rapportere om deres miljømæssige, sociale og governance-forhold.

Formålet med standarderne er at øge gennemsigtigheden og sammenligneligheden i bæredygtighedsinformationen, så interessenter kan vurdere virksomhedernes bæredygtige indsats. Det skal hjælpe virksomhederne med at skabe værdi på lang sigt og understøtte EU’s grønne og sociale mål.

Hvilke ESG-emner omfatter standarderne?

Standarderne dækker over ESG-emner vedrørende miljø og klima, de sociale områder og selskabsledelse.

Standarderne implementeres for alle store virksomheder i EU fra 2024. Da standarderne sætte fokus på den samlede påvirkning igennem hele virksomhedens værdikæde, vil de også påvirke mange mindre virksomheder, der leverer til de store.