Vi rådgiver dig

Berørte samfund

Hvilken forskel kan min virksomhed gøre i forhold til samfund, som er berørte af min virksomheds aktiviteter? Og hvordan rapporterer jeg på ESRS S3 om berørte samfund?

Standarden har til formål at belyse hvordan din virksomhed påvirker det omkringliggende samfund, herunder personer eller grupper, der bor eller arbejder i samme område som virksomheden og som har været, eller kan blive berørt af virksomhedens aktiviteter. Disse aktiviteter kan være i hele virksomhedens værdikæde.

I skal forholde jer til hvad din virksomhed gør for at afhjælpe mulige negative indvirkninger på berørte samfund og adressere emner som samfunds økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder, borgerlige og politiske rettigheder samt særlige rettigheder for oprindelige samfund.

Foto: Gettyimages

Du gør en forskel

En virksomheds aktiviteter vil altid præge det omkringliggende samfund. Det kan være positive bidrag som jobmuligheder, skatteindtægter, infrastruktur etc., men den kan også påvirke negativt med f.eks. forurening, overdreven brug af ressourcer og i slemme tilfælde brud på menneskerettigheder. Standarden tilskynder, at I i tæt samarbejde med de berørte samfund fremmer jeres virksomheds positive indvirkning og afhjælper mulig negativ indvirkning. 

Hvad kan du gøre

For at imødekomme negative indvirkninger og fremme positive indvirkninger, skal din virksomhed sikre sig meningsfuld dialog med de berørte samfund. En dialog er meningsfuld, når den er tovejs, kontinuerlig (så længe der er aktiviteter) og adresserer de indvirkninger din virksomhed måtte have.

Dialogen kan I enten tage direkte med relevante interessenter i de berørte samfund (f.eks. jord/husejere, lokalbefolkning der anvender lokale ressourcer og oprindelige folk) eller legitime repræsentanter for disse samfund (f.eks. foreninger, civilsamfundsorganisationer).

Der er en særlig forpligtigelse over for oprindelige folk. Hvis din værdikæde har forbindelser til områder med oprindelige folk, bør du derfor være særlig opmærksom.

Nogle virksomheder vælger også at engagere sig i sociale investerings- og/eller udviklingsprojekter i berørte samfund, som har til formål at bidrage yderligere til væsentlige positive indvirkninger (f.eks. give adgang til vand, uddannelse, energi).

Etisk handel: Videncenter for bæredygtige værdikæder

Hos "Etisk Handel" finder du viden, guides, redskaber og cases, der kan understøtte din virksomheds arbejde med bæredygtige værdikæder. Læs mere om bl.a.: arbejdstagerrettigheder, leverandørsamarbejde, indkøbspraksis mv. 

Læs mere her.

UN Guiding Principles on Business and Human Rights
UN ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work
OECD Guidelines for Multinational Enterprises
UN Global Compact Network Denmark

Læs de fulde ESRS-standarder fra Europa Kommissionen

Ønsker I en detaljeret forståelse af ESRS-standarderne, kan I læse dem i deres fulde længde på dansk og engelsk, samt begrebs-forklaringer. Da der er fejl i den danske oversættelse, som først forventes rettet i foråret 2024, anbefaler vi, at I så vidt muligt læser de engelske versioner

Standarder på engelsk Standarder på dansk

Hvordan rapporterer du på berørte samfund?

Læs kravene til rapportering på ESRS S3 - Berørte samfund

ESRS-rapportering
Thomas Skov Hansen

Thomas Skov Hansen

Teamleder

Rådgivning

Tina Aggerholm

Tina Aggerholm

Seniorchefkonsulent

Rapportering

Relateret indhold