Vi rådgiver dig

Klimaforandringer

Hvilken forskel kan min virksomhed gøre i forhold til at reducere CO2 udledninger og bidrage til at bekæmpe klimaforandringer? Og hvordan rapporterer jeg på ESRS E1?

Denne standard er til for at øge virksomheders fokus på, hvordan den påvirker klimaet, både negativt og positivt. Samt at hjælpe dem med at arbejde med både CO2 emissioner og scope 1, 2 og 3. 

Foto: Gettyimages

I gør en forskel

Der er mange gode grunde til, at danske produktionsvirksomheder bør arbejde med at reducere deres CO2-udledning:

  • Reduktion af CO2-udledning er en vigtig del af indsatsen for at bekæmpe klimaforandringer. Alle virksomheder har også et ansvar for at minimere deres negative påvirkning på kloden.
  • Energibesparelser og effektiviseringer, der reducerer CO2-udledning, kan ofte også spare penge.
  • Forbrugere, investorer og andre interessenter forventer i stigende grad, at virksomheder tager ansvar for deres miljøpåvirkning. En aktiv indsats for at reducere CO2-udledning kan derfor styrke virksomhedens omdømme og brandværdi.
  • Arbejdet med at reducere CO2-udledning kan føre til innovation og teknologisk udvikling, der kan skabe nye forretningsmuligheder. For eksempel kan virksomheder udvikle nye og mere bæredygtige produkter eller teknologier, der kan sælges på det globale marked.

Hvad kan I gøre?

  1. Begynd med at indsamle den nødvendige data for at beregne jeres CO2-aftryk. Dette inkluderer alle indkøb I har foretaget i den angivne periode, start gerne med fokus på jeres energi- og brændstofforbrug (Scope 1 og 2) før I begynder på Scope 3.
  2. Indtast jeres data i en klimaberegner, som f.eks. Klimakompasset (se link nedenfor). På dette trin skal jeres indsamlede data konverteres til CO2-ækvivalenter.
  3. Analyser jeres udledninger og identificer de største kilder til udledning. Overvej derefter, om der er mulighed for at reducere disse. Eksempelvis om I kan reducere jeres indkøb? Kan I effektivisere jeres energiforbrug? Er der alternative transportmuligheder, I kan benytte? Etc.

Baseret på analysen kan I udarbejde en handlingsplan, der indeholder konkrete målsætninger, som I kan forpligte jer til at opnå.

Værktøjer og hjælp til klimaberegninger

Der findes allerede en række detaljerede standarder, vejledninger og hjælpeværktøjer, som kan hjælpe jer med beregning af jeres CO2 udledninger:

Klimaklar: Hjælp til CO2 regnskab

Få gratis hjælp til at kortlægge jeres CO2-regnskab, forstå jeres klimadata og få overblik over jeres reduktionsmuligheder med programmet Klimaklar Produktionsvirksomhed. Klimaklar er for virksomheder med en produktionsrelateret branchekode.

Gå til Klimaklar Produktionsvirksomhed.

Erhversstyrelsens Klimakompas

Brug Erhvervsstyrelsens værktøj til at få overblik over, hvor meget drivhusgas din virksomheds aktiviteter udleder.

Gå til Klimakompasset. 

GHG-protokol: Drivhusgasser

GHG-protokollen er den mest anerkendte internationale standard for opgørelse af drivhusgasser, som ESRS E1 ligger sig op ad. Den giver jeres virksomhed en metodisk ramme, hvor CO2 udledning ikke kun ses som noget der foregår direkte i virksomheden, men som kan opgøres for hele værdikæden. Derfor arbejder man i GHG-protokollen med 3 scopes.

Læs mere her.

Sæt mål for CO2 udledningen

I takt med at virksomheder på verdensplan forsøger at reducere deres CO2 udledninger har de brug for at vide, hvordan de bidrager til at nå de mål, som er fastlagt i Parisaftalen, om at holde den globale temperaturstigning under 1.5 grader. Science Based Targets initiativet er et bredt FN samarbejde, der hjælper virksomheder over hele verden med at sætte deres mål, så de stemmer overens med, hvad den nyeste videnskab anbefaler.

Læs mere her.

Beregn CO2 afgift med DI's lommeregner

SCOPE 1: Brug DI's CO2 beregner til at beregne din virksomheds kommende CO2 afgift, baseret på direkte udledninger.

Hvordan rapporterer du på klima?

Læs kravene til rapportering på ESRS E1 - Klimaforandringer

ESRS-rapportering
Frederik Bo Rosenquist

Frederik Bo Rosenquist

Konsulent

Rådgivning

Tina Aggerholm

Tina Aggerholm

Seniorchefkonsulent

Rapportering

Relateret indhold