DI Service

Brancheforeninger

Her kan du finde oplysninger om brancheforeninger under DI Service

Brancheforeningen for Vask og Tekstiludlejning

Brancheforeningen for Vask og Tekstiludlejning (BVT) er en faglig interesse- og serviceorganisation for industrielt drevne vaskerier i den private og offentlige sektor, samt leverandører til vaskerier.

BVT varetager medlemmernes interesser i branchemæssige anliggender samt skaber og vedligeholder et godt omdømme af vaskeribranchen i offentligheden.

Medlemmerne af foreningen er virksomheder, der arbejder indenfor vaskeribranchen og beslægtede brancher i Danmark.

Arbejdsgiverforeningen for Danske Vaskerier

Arbejdsgiverforeningen for Danske Vaskerier (ADV) organiserer erhvervsvaskerier under DI, og er således en mere snæver arbejdsgiverforening sammenlignet med BVT, som er en bredere brancheforening, der samler både vaskerier og leverandører.

Læs mere her

VikarBranchen

VikarBranchen er en forening for vikarbureauer i DI. Vores vigtigste formål er at højne standarden i branchen. Vi er også talerør for DI’s vikarbureauer, og vi arbejder for gode rammevilkår for vores medlemmer.

Vores arrangmenter er skræddersyede til vikarbureauer, fordi vi vil tilføre vores medlemmer viden, der giver værdi for dem.

VikarBranchens fokusområder

Vi er talerør for DI’s vikarbureauer, og vi arbejder for gode rammevilkår for vores medlemmer. Det gør vi ved at være i dialog med relevante beslutningstagere.

Følgende områder har særlig fokus:

Markedsføring af VikarBranchen og dens godkendelsesordning
Uddannelse af ledere og medarbejdere i medlemsvirksomhederne
Etablering af netværk
Bedre adgang til ansættelse af international arbejdskraft
Afskaffelse af G-dage
Offentligt-privat samarbejde

Læs mere her

Dansk Sundhed og Velfærd

Dansk Sundhed og Velfærd er en sektion i DI Service. Sektionen samler de private leverandører inden for sundheds- og velfærdsområderne og varetager de fælles branchemæssige interesser.

Formålet er at øge kendskabet og bevidstheden om potentialet ved inddragelse af de private kompetencer på lokalt, regionalt, nationalt og nordisk niveau gennem dialog med offentlige myndigheder, politikere og andre relevante interessenter. Der arbejdes blandt andet for ligebehandling af offentlige og private leverandører, et styrket frit valg samt øget inddragelse af private leverandører.

Læs mere her

Servicebranchens Arbejdsgiverforening

Det skal være nemmere at drive servicevirksomhed i Danmark - og det skal foregå på lige vilkår. I SBA ønsker vi at gøre op med virksomheder, der benytter sig af sort arbejde, illegal arbejdskraft, skadelige produkter, tvivlsomme underleverandører og mangelfulde serviceattester.  Hos vores medlemmer bliver ansatte behandlet respektfuldt og uddannet løbende - og der bliver naturligvis taget hensyn til miljøet, der hvor det kan lade sig gøre.

Vi arbejder målrettet mod at løfte kvaliteten i servicebranchen endnu mere for at understøtte vores medlemmers betingelser bedst muligt. Det gør vi blandt andet ved at sidde med til bords, når de politiske rammevilkår for branchen bliver formuleret. Vi er en branche, der tager, og fortsat skal tage, et stort samfundsansvar.

Læs mere her

Vagt- og SikkerhedsIndustrien

Vagt- og SikkerhedsIndustrien (VSI) er en brancheforening under DI, der er udledt af Vagt og AlarmBranchens Arbejdsgiverforening (VABA).

VSI samler vagt og sikkerhedsindustrien i Danmark og arbejder for at forbedre de rammebetingelser, der er med til at optimere erhvervsklimaet for branchen og højne standarden for at drive vagt og sikkerhedsselskab i Danmark.

Læs mere her

Camilla Sandfeld

Camilla Sandfeld

Seniorchefkonsulent

Sekretariatsansvarlig Servicebranchens Arbejdsgiverforening

Kristian Hougaard Frederiksen

Kristian Hougaard Frederiksen

Chefkonsulent

Kommunikationsansvarlig Servicebranchens Arbejdsgiverforening

Jakob Scharff

Jakob Scharff

Branchedirektør

Lasse Rafiq Hangaard

Lasse Rafiq Hangaard

Konsulent

Sekretariatsansvarlig Brancheforeningen for Vask og Tekstiludlejning samt Arbejdsgiverforeningen for Danske Vaskerier

Berivan Duman

Berivan Duman

Chefkonsulent

Sekretariatsansvarlig VikarBranchen

Julie Bjerre Linnemann

Julie Bjerre Linnemann

Chefkonsulent

Barsel

Astrid Standly Henriksen

Astrid Standly Henriksen

Konsulent

Sekretariatsansvarlig Dansk Sundhed og Velfærd

Merete Eybye Scheelsbeck

Merete Eybye Scheelsbeck

Chefkonsulent

Sekretariatsansvarlig Vagt og Sikkerhedsbranchen

Eleonora Holm Rosenkilde

Eleonora Holm Rosenkilde

Studentermedarbejder

Sara Cecilie Frandsen

Sara Cecilie Frandsen

Studentermedarbejder

Kommunikation

Julie Østergaard Svarre

Julie Østergaard Svarre

Konsulent

Lærlingekonsulent

Relateret indhold