08.02.24 SBA Nyheder

Status på nye regler om gravides natarbejde

Under overenskomstforhandlingerne i 2023 blev der aftalt nye regler for gravides natarbejde.

Gravide medarbejdere må maksimalt arbejde 1 nattevagt om ugen for at mindske risiko for abort og andre graviditetskomplikationer. Det er aftalt, at reglerne træder i kraft 1. marts 2024.

Reglens ikrafttræden er forudsat, at Arbejdstilsynet indarbejder anbefalinger fra NFA om gravides natarbejde i fx Bekendtgørelse om arbejdets udførelse § 8, jf. bilag 2. Desuden forudsætter parterne, at natarbejde ud over 1 nattevagt om ugen bliver omfattet af Barselslovens § 6, stk. 2, nr. 2, og at der således vil være adgang til refusion.

Status er, at forudsætningerne ikke er opfyldte og at vi ikke ved, om de når at blive opfyldt inden 1. marts 2024. Hvis forudsætningerne ikke er opfyldte, genoptages drøftelserne mellem parterne.

Der er optaget dialog mellem parterne, og vi orienterer nærmere hurtigst muligt og inden 1. marts 2024.

Relateret indhold