25.10.21 Turisme og oplevelser Nyheder

Ny konference i DI satte fokus på kulturens potentialer

Kulturkraft er Danmarks nye kulturkonference, som for første gang løb af stablen i Industriens Hus fredag den 8. oktober 2021. Her var 220 deltagere fra hele kulturlivet mødt op for at blive klogere på realiseringen af kulturens mange potentialer.

Foto: Janus Engel

Bag den nye kulturkonference står Dansk Industri, netværks- og rådgivningsorganisation BARC Scandinavia, Kulturmødet og Kulturmonitor – et partnerskab der er gået sammen med målet om at gøre den danske kultur- og oplevelsesindustri mere robust og samarbejdende.

»Det er på tide at føje nye impulser og tanker til et område, der på mange måder står bagerst i køen, når politikere og erhvervsliv skal bane vejen for fremdrift og innovation – og det på trods af at flere undersøgelser nationalt og internationalt viser, at netop potentialet i kultur- og oplevelsesindustrien er enormt,« lyder det fra partnerne bag Kulturkraft om grundlaget for konferencen.

»Vi skal huske den høje hest«

Den seneste tid har i stigende grad båret præg af omskiftelige branchevilkår og ændrede markedsmekanismer, og derfor satte Kulturkraft 2021 fokus på, hvor de største potentialer for kulturlivet her og nu findes, og hvad der skal til for, at de kan indfries. Formålet var at indkredse kultursektorens vigtigste udfordringer - og ikke mindst de konkrete værktøjer som kan bidrage til at løse dem. Til det var en række internationale og danske profiler fra kultur- og erhvervslivet blevet inviteret til hver især at give deres bud på, hvilke potentialer kulturen rummer. 

Heriblandt var blandt andre Microsoft-enhedschef Cathrine Devine, tidligere viceborgmester i Rom og talsmand for The 2020 Rome Charter Luca Bergamo, direktør for Moomin Characters Roleff Kråkström, den internationale teaterproducent Julia Gómez Cora og direktør for Producentforeningen Jørgen Ramskov.

Sidstnævnte var en del af konferencens åbningsdebat, som gik på spørgsmålet: »Hvordan indfrier vi kulturlivets potentialer og sikrer en modstandsdygtig sektor?«  

»Vi skal huske den høje hest. Kulturens største potentiale er, at den kan indfange det, der er meningen med livet. Den bidrager til, at danskerne er så velbegavede og kulturinteresserede, som de er. Den har en værdi i sig selv og er sammenhængskraften for hele vores samfund,« sagde Jørgen Ramskov – en pointe som senere skulle vise sig at give genlyd på dagens konference.

Fremtid, forretning og fællesskab

Dette års konference bar undertitlen ´Fremtid, forretning og fællesskab´, som også var titlerne på hver af konferencens tre spor. Med de tre spor tilgodeså konferencen således forskellige fagligheder og interesser på tværs af kulturlivet, og bidrog, i overensstemmelse med konferencens målsætning, til at skabe internationalt udsyn og nye indsigter i konkrete metoder og cases.

I fremtidssporet var digitaliseringens muligheder omdrejningspunkt for sporets to oplæg. Den seneste tid har udfordret mange kulturinstitutioner og -organisationer i forhold til, hvordan man angriber digitale værktøjer og kompetencer, og derfor stillede dette spor netop skarpt på, hvordan man kan udvikle og implementere digitale strategier og værktøjer i moderne kulturinstitutioner.

I forretningssporet var fokus rettet mod en række konkrete virksomhedscases udfoldet af tre erfarne aktører fra branchen. Her kunne man blandt andet høre om, hvordan man sikrer, at man ikke overkommercialicerer et kulturbrand, hvordan man udvikler nye forretningsområder og -modeller for kulturinstitutioner og hvordan man gennemfører organisatoriske forandringsprocesser. Dagens sidste pointe i forretningssporet kom fra Heather Walker, driftschef for Royal Opera House: »Det vigtigste i en forandringsproces er at dele, kommunikere og forklare – don’t deny the project,«

I det tredje og sidste spor, fællesskabssporet, var omdrejningspunktet kulturens vigtighed i samfundet, og ikke mindst dens betydning for hvordan liv og muligheder skabes.

»Det, vi skaber med kultur i byen, er ikke bare kultur. Det er større end det. Det, vi skaber, er muligheden for deltagelse. Muligheden for ikke blot at være en forbruger, men for at deltage og være med til at influere det kulturelle liv i det omgivende samfund. Det fordrer, at der er andre end dig, der oplever kultur – det er det særlige ved byen,« forklarede Luca Bergamo i hans oplæg om forholdet mellem by, samfund og kultur i henhold til ’The 2020 Rome Charter´.

Opsummerede stod budskabet for dagens konference således klart: »Kulturen har en værdi i sig selv og den er sammenhængskraften for hele vores samfund.«

Kulturkraft vender tilbage den 7. oktober 2022. Programmet vil blive offentliggjort løbende henover foråret 2022  lige her.

Relateret indhold