24.02.21 DIB Blog

Sådan bruger du statens nye låneordninger

Nu kan også virksomheder, der betaler mere end 1 mio. kr. i A-skat og 250.000 kr. i AM-bidrag om året få del i låneordning for A-skat og AM-bidrag. Jacob Bræstrup, skattepolitisk chef i DI, blogger dig gennem ordningerne, der desværre ikke er lige så omfattende for store som for mindre virksomheder.

Virksomheder, der betaler under 1 mio. kr. i A-skat henholdsvis 250.000 kr. i AM-bidrag om året, har siden 3. februar 2021 kunnet søge om et rentefrit lån på et beløb svarende til den A-skat og det AM-bidrag, som skulle afregnes 18. og 29. januar 2021. Der er tale om både den ordinære januarbetaling og én af de udskudte betalinger fra sidste år.

Nu udstrækkes låneordningen til også at omfatte virksomheder, der betaler mere end 1 mio. kr. i A-skat henholdsvis 250.000 kr. i AM-bidrag om året, således at alle virksomheder kan søge om rentefri lån for betalingerne for februar og marts 2021.

Da marts – lige som januar – indeholder to betalinger – er det reelt tre måneders betaling, der kan lånes. Samtidig udskydes den ordinære betalingsfrist for A-skat og AM-bidrag i maj 2021 for alle virksomheder med 4½ måned.

Ansøgningsfrister og tlbagebetaling

Den samlede låneordning er således beklageligvis knap så omfattende for de større virksomheder, som den er for de mindste.

Lån for februar- og marts-betalingerne kan virksomhederne søge om fra 8. marts 2021 henholdsvis 9. april 2021.

Lånene skal søges senest 8. april 2021 henholdsvis 7. maj 2021.

I forhold til det fremsatte lovforslag er tilbagebetalingsfristerne i den vedtagne lov forlænget til henholdsvis 1. april 2022 og 1. juni 2022, så der ikke kommer for mange betalinger 1. februar 2022, som var den oprindeligt foreslåede tilbagebetalingsfrist.

Lån efter den ”oprindelige” ordning kan de mindste virksomheder som nævnt søge om allerede nu, dvs. fra 3. februar til 31. marts 2021. Dette lån skal tilbagebetales senest 1. november 2021.

Momslån og skattekonto

Ud over disse låneordninger udvides også momslåneordningen for virksomheder, der afregner moms enten halvårligt eller kvartalsvist. Disse virksomheder får mulighed for at låne et beløb svarende til den moms (dobbelt moms), der skal afregnes 1. marts 2021.

Virksomhederne kan søge om momslån i perioden fra og med 17. marts 2021 til og med 14. april 2021. Tilbagebetalingsfristen er 1. februar 2022.

Perioden, hvor loftet på skattekontoen er ophævet, forlænges til 1. juni 2022. Det er altså fortsat muligt for de virksomheder, der ønsker det, at betale til de almindelige frister, uden at beløbet bliver udbetalt til virksomheden igen på grund af den måde, skattekontoen normalt virker på.

Læs den nye lov om rentefrie lån mv. her.

Få hjælp til låneansøgning

Skattestyrelsen har på skat.dk/corona en beskrivelse af de forskellige hjælpepakker, der i forbindelse med COVID-19 er kommet på skatte- og momsområdet. Styrelsen opdaterer hurtigst muligt efter vedtagelsen af den nye lov hjemmesiden med nærmere information om, hvordan virksomhederne kan ansøge om lån.

For yderligere oplysninger kan du kontakte chefkonsulent Lene Nielsen, lni@di.dk telefon 33773563

 

Info om COVID-19

Find DI’s og myndigheders hjælp, links og kontaktpersoner på dette site, hvor du også kan se arbejdsgivernes FAQ og DI’s svar.

Få vejledning om coronavirus

Hold dig opdateret

Modtag nyhedsbrevet DI Business med relevante nyheder fra erhvervslivet, politiske analyser og nøgletal samt invitationer til arrangementer, kurser og netværk med relation til erhvervslivet.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Jacob Bræstrup

Jacob Bræstrup

Skattepolitisk chef

  • Direkte +45 3377 3426
  • Mobil +45 2020 3232
  • E-mail jcb@di.dk

Relateret indhold