Det er især de ældste modtagere af hjemmehjælp, der ikke ved, at de selv kan vælge mellem privat og kommunal service. Men også blandt de lidt yngre under 79 år, er en fjerdedel uvidende om mulighederne.

25.10.17 DIB Nyheder

Mange ældre ved ikke, de frit kan vælge privat hjemmepleje

Hver tredje ældre ved ikke, at de frit kan vælge mellem privat og offentlig hjemmepleje, fremgår det af ny analyse fra DI. Det gør det svært for private leverandører at konkurrere. Virksomheden Forenede Care kender problemet.

Når en ældre medborger får hjemmehjælp for første gang, så falder valget kun i 20 procent af tilfældene på en privat leverandør.

Det skyldes blandt andet, at valget ikke er så frit, som det burde være. Mange ældre ved nemlig slet ikke, at de har et valg, viser en ny analyse fra Dansk Industri  (DI).

- 30 procent af de ældre ikke ved ikke, at de har mulighed for at vælge en privat leverandør. Det gør det selvsagt svært at træffe et valg, som man ikke kender til. Det er synd, for tal viser, at de ældre ønsker det frie valg, siger Jakob Scharff, som er branchedirektør i DI Service.

Andelen af ældre, der vælger en privat frem for kommunal leverandør, er da også højere blandt ældre, som er mere erfarne brugere af hjemmepleje. Samlet set fik 36 procent af alle hjemmehjælpsmodtagere i 2016 hjælpen fra en privat virksomhed.

Læs også: Analyse - Mange ældre skifter til privat hjemmehjælp

Det sker typisk, hvis de er utilfredse med den kommunale service – f.eks. fordi der kommer for mange forskellige hjemmehjælpere. Så ringer de til os, og skal have alt forklaret fra bunden om fritvalgsordningen. Stine von Christierson, adm. direktør i Forenede Care.

Forende Care mærker udfordringerne

Omsorgsvirksomheden Forenede Care   er leverandør af service og pleje under fritvalgsordningen – og her er oplevelsen, at der er lang vej til et reelt frit valg for den enkelte borger.

- Borgerne bliver altid visiteret til den kommunale hjælp, når de bliver udskrevet til hjælp direkte fra hospitalet. Jeg har selv oplevet, at hospitalet simpelthen ikke kendte til det frie valg. Først senere, når borgerne kommer hjem igen, kommer der en visitator, som skal oplyse om muligheden for at skifte, men det er ikke vores oplevelse, at der bliver oplyst lige meget om alle muligheder, fortæller Stine von Christierson, som er adm. direktør i Forenede Care.

Derfor har de ældre eller deres pårørende også mange ubesvarede spørgsmål, når de evt. på et senere tidspunkt begynder at undersøge mulighederne selv.

- Det sker typisk, hvis de er utilfredse med den kommunale service – f.eks. fordi der kommer for mange forskellige hjemmehjælpere. Så ringer de til os, og skal have alt forklaret fra bunden om fritvalgsordningen. Nogle tror, at privat hjemmehjælp koster penge eller er bange for, at de kommer på dårlig fod med kommunen, hvis de vælger en privat leverandør, siger Stine von Christierson.

Hun efterlyser også mulighed for at tilbyde et samlet forløb i de tilfælde, hvor borgerne får brug for andet og mere end almindelig hjemmehjælp – eksempelvis til sygepleje, genoptræning og rehabilitering.

Behov for et samlet, privat tilbud

Jakob Scharff fra DI er enig i, at det vil have stor betydning for det frie valg, hvis de private leverandører få bedre adgang til at byde ind med samlede forløb i flere kommuner.

- Mange ældre har ikke kun brug for hjemmehjælp. Mange får også brug for hjemmesygeplejerske, genoptræning eller rehabilitering. Men på de områder er det kun få kommuner, der tilbyder de ældre frit valg mellem private og kommunale leverandører, siger han.

Hvis de ældre vil have et samlet forløb fra kun én leverandør, så kan det altså i mange tilfælde kun opnås i kommunalt regi. Kun otte kommuner har f.eks. indført frit valg, når det gælder genoptræning.

- Derfor mener vi i Dansk Industri, at et reelt frit valg til de ældre må indebære, at kommunerne også tilbyder frit valg på genoptræning og rehabilitering. Og derudover er det naturligvis vigtigt, at vores ældre borgere lige fra start klart og tydeligt bliver oplyst om deres ret til frit at vælge, hvem der skal komme i deres hjem, understreger Jakob Scharff.

Fakta – om frit valg i hjemmeplejen
Analysen 'Mange ældre skifter til privat hjemmehjælp'  viser, at de fleste ældre starter med kommunal hjemmehjælp – men at mange senere skifter til en privat leverandør. Mange ved dog ikke, at de har mulighed for at vælge privat hjemmehjælp.

20 % vælger en privat leverandør, når de begynder at få hjemmehjælp
36 % af alle modtagere af hjemmepleje, benytter en privat leverandør
30 % af alle modtagerne ved ikke, at de frit kan vælge leverandøren

Peter Beyer Østergaard

Peter Beyer Østergaard

Konsulent

  • Direkte +45 3377 4683
  • Mobil +45 6013 4708
  • E-mail pebo@di.dk

Relateret indhold