Investering i teknologi kan øge produktiviteten, lyder det blandt andet i anbefalingerne fra Det Økonomiske Råd.

05.12.17 DIB Nyheder

DI: Vismænd godt ind i kampen for øget produktivitet

De økonomiske vismænd er i ny rolle for første gang på banen med konkrete anbefalinger, der skal løfte produktivitet og konkurrenceevne. Og der er flere gode forslag, som regeringen bør lytte til, lyder det fra DI.

- Vi er glade for, at vismændene med deres første rapport kommer med en række anbefalinger, der kan løfte produktiviteten i Danmark – og vi vil opfordre regeringen og Folketinget til at tage fat, så vi kan løfte produktiviteten yderligere, siger Kent Damsgaard, vicedirektør i DI.

Vismændene er udpeget til nationalt produktivitetsråd og fremlagde tirsdag sin første rapport i den rolle. Heri slår vismændene blandt andet fast, at vækst i produktivitet er afgørende for den langsigtede udvikling i velstanden. Produktivitetsniveauet i danske virksomheder er højt målt i sammenligning med andre lande, men stigningstakten på lige over 1 pct. pr. år målt på timeproduktivitsvækst er relativ lav. Der er derfor fortsat potentiale for fremgang.

- Man skal fastholde fokus på at tilpasse rammevilkårene i en verden, der konstant ændrer sig, lyder det fra vismand, Carl-Johan Dalgaard.

Lavere marginalskat tilskynder ekstra indsats

Vismændene benytter sin første rapport om produktiviteten til at liste en række muligheder op og opsummerer de seneste års indsats.

Kent Damsgaard ser især muligheder i vismændenes forslag om øget konkurrenceudsættelse af offentlige opgaver og flere af forslagene på skatteområdet. Sænkes marginalskatten vil det øge produktiviteten på arbejdsmarkedet, fordi det vil tilskynde de mest produktive til at yde en ekstra indsats.

Det er vigtigt, at Folketingets partier går sammen og sender et klart signal om, at den danske selskabsskat til enhver tid skal være konkurrencedygtig. Kent Damsgaard, Politisk direktør

I første omgang kan politikerne med fordel nedbringe den øverste marginalskat i kommuner med den højeste beskatning, det kan gøres ved at sænke det skrå skatteloft. Marginalskatterne bremser gevinsten, når den gruppe medarbejdere opfordres til at yde en ekstra indsats og de unges motivation til at tage en længerevarende uddannelse.

- Den høje danske marginalskat gør det sværere for vores virksomheder at få dygtige medarbejdere, som har mod på at uddanne sig og yde en ekstra indsats, når der er behov for det. I sidste ende betyder det, at vi bliver fattigere som samfund, siger Kent Damsgaard og tilføjer:

- Det giver ikke mening, at skatten på den sidst tjente krone skal være højere i mange jyske og fynske kommuner end i Nordsjælland.

Selskabsskat skal være konkurrencedygtig

Også vismændenes pointe om at selskabsskat og produktivitet hænger sammen er interessante. Lavere selskabsskat øger investeringerne i maskiner og teknologi, hvilket øger indtjeningen pr. arbejdstime. Derfor skal selskabsskatten ned, så den er konkurrencedygtig i forhold til andre lande. Der er øget konkurrence på skattetrykket i Europa, og Danmark skal følge med.

- Det er vigtigt, at Folketingets partier går sammen og sender et klart signal om, at den danske selskabsskat til enhver tid skal være konkurrencedygtig, påpeger Kent Damsgaard.

De økonomiske vismænd mener samtidig, at produktiviteten ikke skal forhøjes for enhver pris.

Læs også: Ny skattelov fjerner stor byrde fra Højesteretsdom

- Hensyn til miljø og sundhed og politiske ønsker om fordeling kan trække i modsat retning, siger vismand Carl-Johan Dalgaard.

Regeringen har sat et mål om at øge BNP-væksten med 80 mia. kr. i 2025, 35 mia. kr. af disse skal hentes gennem øget produktivitet. Det Økonomiske Råd skal styrke regeringens arbejde i den forbindelse. DI fremlagde i sin seneste 2025-plan også en stribe forslag, der kan fremme produktiviteten.

Produktivitetsrapport fra Det Økonomiske Råd kan læses her: Produktivitet 2017

Kent Damsgaard

Kent Damsgaard

Politisk direktør

  • Direkte +45 3377 3090
  • Mobil +45 2585 3216
  • E-mail ked@di.dk

Relateret indhold