Lydkvalitet er et af de forkningsområder, som B&O samarbejder med Aalborg Universitet om - og som mange andre har gavn af.

Foto: Jakob Brodersen
26.02.18 DIB Nyheder

B&O og Aalborg Universitet forsker godt sammen

Resultaterne bliver gode, når offentlige forskere samarbejder med private virksomheder, viser en analyse fra Dansk Industri. Derfor skal forskningssamarbejder på tværs prioriteres endnu højere, mener Dansk Industri. B&O samarbejder allerede med Aalborg Universitet.

- Når vi på Aalborg Universitet samarbejder med en privat virksomhed, er det vigtigste for os, at projekterne bringer forskningen videre og skaber ny viden. Men jeg har det fint med, at den forskning vi laver samtidigt kan bruges af virksomheden, fortæller Børge Lindberg, som er institutleder på Institut for Elektroniske Systemer på Aalborg Universitet (AAU).

Tre medarbejdere fra AAU er f.eks. ansat i 20%-stillinger på et projekt, som bliver afviklet hos B&O, mens virksomhedens forskningsdirektør Søren Bech arbejder fast som professor på AAU én dag om ugen. Det betyder, at de gensidigt lærer af hinandens tankegange og metoder og kender ’sproget’ i begge lejre.  

- Som virksomhed betaler vi selvfølgelig løn for at ansætte de tre lektorer, og med de forskningsprojekter de arbejder på, kan vi ikke altid være sikker på, at vi får et resultat, som vi kan bruge direkte i vores forretning. Til gengæld får vi adgang til et netværk og nogle faciliteter, som vi ellers ikke ville have – og vi får kontakt med dygtige studerende, som vi senere kan ansætte eller arbejde videre med gennem Ph.d.-projekter, fortæller Søren Bech.

Samtidig får virksomhed og universitet den fælles fordel, at de sammen kan søge forskningsmidler – bl.a. fra EU – som ofte netop kræver et samarbejde mellem offentlige og private parter. De midler ville ingen af dem have adgang til på egen hånd.

Læs også: Jespers prisbelønnede arbejde hos Vestas åbnede døren til Cambridge

Set ud fra et samfundsperspektiv er det da en win-win-situation, når forskningen både kan skabe ny viden og give bedre forretningsmuligheder for virksomhederne Børge Lindberg, Institutleder på Aalborg Universitet

Forskning med gennemslagskraft

Det er ikke kun B&O og AAU, som har gode erfaringer med at samarbejde på tværs om ny forskning. Det er hovedkonklusionen i en analyse fra Center for Forskningsanalyse, som viser, at dansk forskning, der er blevet til i samarbejde mellem offentlige og private forskere, har næsten dobbelt så stor gennemslagskraft, som forskning udført alene af offentlige forskere.

Gennemslagskraften blev målt på, hvor ofte forskningsartiklerne var blevet citeret af andre forskere – den såkaldte ’citation impact’, som er et internationalt anerkendt mål for kvalitet inden for forskning.

- Det er meget interessant, at kvaliteten af forskningen løfter sig markant, når forskning sker i samarbejde mellem f.eks. universiteter og virksomheder. Med det resultat underbygges behovet for at øge det samarbejde mest muligt, siger Charlotte Rønhof, som er underdirektør i DI.

Læs også: Bliv underleverandør til et rumteleskop – der er 3 mia. kr at hente

Samarbejde og bevillinger giver bonus

Børge Lindberg fra AAU er ikke overrasket over, at forskning, der bliver til i samarbejde mellem offentlige forskningsinstitutioner og private virksomheder, bliver citeret meget.

- Det skyldes for det første, at der er flere midler, når der er private virksomheder med. Og når bevillingerne er gode, er der også bedre muligheder for at lave forskning af høj kvalitet. Men selve samarbejdet betyder også noget. Det skærper fokus, når du følger en fælles projektplan, og du får samtidig input ind i projektet, som du ellers ikke havde fået, siger han.

Børge Lindbergs eget institut producerer forskning i verdensklasse, og det skyldes bl.a. samarbejder med virksomheder. Han understreger dog samtidigt, at det ikke er al væsentlig forskning, der har direkte relevans for virksomheder.

- Men set ud fra et samfundsperspektiv er det da en win-win-situation, når forskningen både kan skabe ny viden og give bedre forretningsmuligheder for virksomhederne, mener Børge Lindberg.

Læs også: Eksport af biogasteknologi kan give job til 20.000

Potentialet er langt større

Alle danske universiteter og hospitaler arbejder i dag i større eller mindre grad sammen med private fonde og virksomheder i forbindelse med forskningsprojekter. Men potentialet er langt større, viser tal fra DI.

- En stadig større andel af midlerne til den offentlige forskning i Danmark kommer direkte fra private virksomheder. Men andelen er stadig lav, når vi sammenligner os med andre OECD-lande. Derfor er det oplagt, at vi skal prioritere de områder, hvor offentlige og private forskere kan finde synergier, endnu højere fremover. Vi får tydeligvis meget ud af forskningsmidlerne, når vi samarbejder på tværs, påpeger Charlotte Rønhof.

Regeringen fremlagde i december måned en politisk strategi for forskning og innovation med mål om, at dansk forskning skal være i internationale topklasse og gøre mest mulig gavn samfundsmæssig gavn.

Læs også: DI: Ny forskningstrategi er vand på virksomheders mølle

Lotte Malene Ruby
Skrevet af:

Lotte Malene Ruby

Mette Fjord Sørensen

Mette Fjord Sørensen

Underdirektør

  • Direkte +45 3377 3797
  • Mobil +45 5213 2312
  • E-mail mfj@di.dk

Relateret indhold