Attendo, som med 24.000 ansatte er en af Nordens største virksomheder inden for levering af velfærd og omsorg, har netop indviet friplejehjemmet Lærkevej i Frederikssund Kommune.

Video: Trine Beckett
06.11.19 DIB Nyheder

Forsker: brug for private investeringer i plejeboliger

Nutidens ældre stiller andre krav end generationerne før dem. Også når det gælder valg af bolig. Private virksomheder bør være med til at udvikle nye løsninger, mener forsker.

Ældre i dag lever længere, har flere ressourcer og andre forventninger til deres alderdom end generationerne før dem. Det gælder også i forhold til valg af bolig. Derfor er det traditionelle tilbud om en plejehjemsplads som afløser for eget hjem ikke nødvendigvis længere nok, hvis man skal møde ældre menneskers behov.

Sådan lyder det fra Anu Siren, seniorforsker på Det Nationale forskningscenter og analysecenter for ældre, VIVE. Hun står bag undersøgelsen Ældres boligsituation og fremtidige boligønsker fra juni 2019.

- Flere overvejer at flytte senere i livet, de er mere aktive, og er interesserede i bofællesskaber. Der er meget mere mangfoldighed blandt ældre mennesker end før og de forventer nogle andre ting af den service, de er forbrugere til. Også på boligområdet, siger Anu Siren.

Læs også: Lettelse afløst af stærk bekymring

De nye boformer er en opgave, som det private bedre kan løfte, fordi det er en stor investering. Måske kan kommunerne så investere i noget andet, som kunne støtte god aldring. Anu Siren, seniorforsker på VIVE

Private kan løfte boligopgave

Mange kommuner bokser med spørgsmålet om de skal bygge flere boliger, lyder det fra forskeren.

- Kommunerne ved, der kommer flere ældre borgere, men ved ikke, hvilket behov, de ældre borgere har, siger Anu Siren, der ser en oplagt mulighed for et tættere samarbejde med private aktører om at prøve nye boformer af:

- Alle skal have adgang til boligerne – vi skal ikke skabe ulighed. Men de nye boformer er en opgave, som det private bedre kan løfte, fordi det er en stor investering. Måske kan kommunerne så investere i noget andet som kunne støtte god aldring. Som fx hjemmehjælp – koncepter for hjemmehjælp i seniorbofællesskaber, ældrelandsbyer, siger seniorforskeren.

Læs også: NASA hjælper dansk dyneproducent

Frederikssund klar med model

I Frederikssund har man taget de første skridt i retning af et tættere samarbejde med private aktører. Her har Attendo, som med 24.000 ansatte er en af Nordens største virksomheder inden for levering af velfærd og omsorg, netop indviet friplejehjemmet, Lærkevej.

Direktør i Attendo Danmark, Søren Andersen forklarer:

- At vi står bag anlæggelsen af Lærkevej, betyder at kommunen hverken skal investere eller deponere. Det skaber økonomisk frihed til at prioritere andre anlæg. Herudover skal kommunerne ikke tænke i tomgangsboliger, da vi som leverandør står med hele risikoen. Samtidig er omkostningen for kommunen for en plads på et friplejehjem ikke højere, end hvis kommunen selv stod for driften, siger Søren Andersen.

Han  ser mulighed for et tæt samarbejde mellem det nyopførte plejehjem og de 30 ældreboliger, som er ved at blive bygget ved siden af – af samme bygherre.

- Det giver de ældre mulighed for fleksibilitet og tryghed. Det er en win-win situation for borgerne og for kommunen, og samtidig en god investering for os, siger direktøren.

Læs også: Babyboom giver plads til flere private daginstitutioner

Borgmester tilfreds med privat samarbejde

Borgmester John Schmidt Andersen (V) er tilfreds med det offentlig-private samarbejde om plejeboliger til kommunens ældre borgere.

- Jeg synes, det er godt at udfordre vores kommunale system. Hvem siger, at vi er de bedste til både at bygge og drive en velfærdsinstitution som et plejehjem? Vi er nødt til at have virksomheder som Attendo til at være med til at sikre udvikling og diversitet i vores tilbud – også til de ældre borgere, siger John Schmidt Andersen.

Jakob Scharff, branchedirektør i DI service, ser et behov for et langt tættere samarbejde mellem offentlige og private virksomheder på ældreområdet.

- Vi bliver flere og flere ældre, og der er behov for at tænke i nye baner for at imødekomme behovet for plejeboliger. Desværre ser vi, at der i næsten halvdelen af kommunerne endnu ikke er et privat alternativ til de kommunale plejehjem, men det ændrer sig forhåbentlig de kommende år, når der skal opføres flere plejeboliger. De private aktører er nemlig klar til at bidrage med både investeringer og viden, som kommer den generation og os alle sammen som samfund til gode, siger Jakob Scharff.

Læs også: Privat virksomhed mindsker madspil i kantinerne på Aalborg Universitet

Jakob Scharff

Jakob Scharff

Branchedirektør

  • Direkte +45 3377 3996
  • Mobil +45 2112 9423
  • E-mail jasc@di.dk

Relateret indhold