I fremtiden vil også de nyuddannede kunne tage til Skagen med betalt ferie. Det følger af den nye ferielov. Se video om lovens betydning i bunden af artiklen.

13.05.19 DIB Nyheder

Ny ferielov: Hvad betyder den for din virksomhed?

Se video og find mere information om, hvad det betyder for dig, når overgangen til den nye ferielov begynder i år, og der kommer nye regler med betydning for både virksomheder og medarbejdere.

I årtier har vi i Danmark været vant til at have forskudt ferie. Det betyder, at vi optjener ferie fra 1. januar til 31. december, som vi kan afholde fra den 1. maj året efter. Det netop påbegyndte ferieår bliver imidlertid den sidste af den slags.

Fra og med den 1. september 2020 overgår vi i Danmark til samtidighedsferie. Det betyder, at der ikke længere vil være en forskydning mellem optjening og afholdelse af ferie. Fremover kan medarbejdere holde ferie samtidig med, at den optjenes. Når en medarbejder har arbejdet en måned, har vedkommende ret til at holde 2,08 dages betalt ferie, fortæller Tove Schultz-Lorentzen, fagleder i Dansk Industris personalejuridiske afdeling.

- Ændringerne sker for at sikre, at også nyuddannede har mulighed for at få løn under ferie. I den gamle ordning skulle de vente op til 16 måneder før, at de kunne afholde ferie med løn. Samtidig betyder ændringerne, at også udlændinge, der bliver ansat på en dansk virksomhed, vil få adgang til betalt ferie fra den første dag, siger hun.

Tove Schultz-Lorentzen fortæller, at det stadig vil være sådan, at alle har ret til 5 ugers ferie. Det vil alene være måden betalt ferie optjenes og afholdes på, der bliver ændret.

Folketinget har vedtaget de nye regler for at sikre, at Danmark overholder EU-reglerne Tove Schultz-Lorentzen, Fagleder, Overenskomsternes sociale bestemmelser

EU-retten påvirker danskernes ferie

Den direkte anledning til, at den danske ferielov ændres er, at EU’s arbejdsdirektiv siger, at alle skal have ret til 4 ugers betalt ferie hvert år, hvilket nyuddannede ifølge den gamle ferielov ikke havde i deres første ansættelsesår på grund af optjeningsreglerne, fortæller Tove Schultz-Lorentzen. 

- Folketinget har vedtaget de nye regler for at sikre, at Danmark overholder EU-reglerne, siger hun og tilføjer, at der er tale om minimumændringer. 

For at sikre den smidigste overgang fra den gamle til den nye ferielov, er der også udformet en overgangsordning, der allerede træder i kraft den 1. september i år.

Den feriegodtgørelse medarbejderne optjener fra den 1. september i år til den 31. august 2020 vil således blive hensat og først udbetalt, når medarbejderne når folkepensionsalderen.

De mange opsparede feriekroner – i størrelsesordenen 85 milliarder kroner - vil blive hensat i en fond eller opbevaret i virksomhederne. De hensatte feriepenge forrentes og udbetales automatisk, når medarbejderen når folkepensionsalderen, oplyser DI.

Medarbejdere har stadig mulighed for ferie

Selvom feriegodtgørelsen bliver hensat, kan langt de fleste medarbejdere holde ferie, som de plejer i 2020. Det skyldes, at den ferie, der optjenes fra 1. januar til 31. august 2019, kan afholdes i perioden fra 1. maj til 31. august 2020. Og fra 1. september 2020 optjener og afholder medarbejderen ferie efter de nye regler om samtidighedsferie.

Fagleder Tove Schultz-Lorentzen fra DI medgiver, at der kan være mange detaljer at holde styr på. For at hjælpe virksomhederne på vej, har DI’s personalejuridiske afdeling derfor sammen med CO-industri udgivet en pjece, der forklarer konsekvenserne af den nye ferielov for virksomhederne og deres medarbejdere, som du kan finde her.

Endvidere kan virksomheden finde yderligere oplysninger på DI’s hjemmeside om den nye ferielov.  

Få i denne video et overblik over ændringerne og overgangsordningen mellem den nuværende og den nye ferielov, som træder i kraft om knapt to år.

Tove Schultz-Lorentzen

Tove Schultz-Lorentzen

Fagleder, Overenskomsternes sociale bestemmelser

  • Direkte +45 3377 3483
  • Mobil +45 2060 6967
  • E-mail tsl@di.dk

Relateret indhold