Virksomheder, som har orden i penalhuset og gerne vil spille efter reglerne, skal ikke bøvle med omkostningstung og unødigt kompliceret regulering, siger erhvervsminister Simon Kollerup (S).

Foto: Keld Navntoft
30.09.19 DIB Nyheder

Erhvervsminister: Det skal være enkelt at drive en sund forretning

Et nyt forum skal skabe forenklinger i både dansk og europæisk erhvervsregulering og bane vejen for øget innovation. DI hilser det nye tiltag varmt velkommen.

Det skal være enklere og lettere at drive en ordentlig og sund virksomhed i Danmark. Nu stifter regeringen et nyt forum, der skal skabe bedre regulering og rammevilkår på erhvervsområdet. Det sker ved at forankre indsatsen fra Virksomhedsforum for enklere regler og Implementeringsrådet i et nyt forum, Erhvervslivets EU- og regelforum.

Det nye forum skal – udover at videreføre arbejdet fra de to tidligere instanser - have fokus på forenklinger, der kan understøtte udvikling af nye forretningsmodeller og udbredelse af ny teknologi samt på, hvordan de offentlige digitale løsninger kan forbedres, skriver Erhvervsministeriet i en pressemeddelelse 

- Det er min klare holdning, at de virksomheder, som har orden i penalhuset og gerne vil spille efter reglerne, ikke skal bøvle med omkostningstung og unødigt kompliceret regulering. I regeringen mener vi, at det skal være så let og enkelt som muligt, at drive en ordentlig og sund forretning i Danmark. Derfor styrker vi nu indsatsen for regelforenkling, siger erhvervsminister Simon Kollerup i meddelelsen.

Han fortsætter:

- Samtidig mener jeg, det er vigtigt, at vores lovgivning er agil og følger med den digitale udvikling og ikke ender med at spænde ben for innovation og nytænkning. Vi skal derfor sørge for at fremme udviklingen af fælles løsninger, der styrker vores konkurrenceevne og sætter rammerne for et bæredygtigt erhvervsliv.

Læs kommissoriet for Erhvervslivets EU- og regelforum.

Det må til gengæld godt være rigtig svært, hvis man som virksomhed forsøger at komme uden om reglerne Dorte Gram Nybroe, Seniorchefkonsulent

Gør det let at spille efter reglerne

I DI er Dorte Gram Nybroe, chef for SMV og iværksætteri, meget begejstret for ministerens udmelding.

- Det skal være nemt for især de mange små og mellemstore virksomheder at følge reglerne. Så må det til gengæld godt være rigtig svært, hvis man som virksomhed forsøger at komme uden om reglerne, siger Dorte Gram Nybroe.

En af de vigtigste opgaver for det nye forum bliver at  sikre, at ny lovgivning ikke unødigt hindrer innovative virksomheder i at prøve deres ideer af. Det kan for eksempel ske ved at nye regler fokuserer på, hvilke løsninger der er behov for, fremfor at lægge sig fast på en bestemt teknologi, der skal i spil.

- Vi hæfter os særligt ved invitationen til dialog i erhvervsministerens udmelding – en dialog med afsæt i den virkelighed, som de mange små  og mellemstore virksomheder møder i deres dagligdag. Det sker i kontakten med myndighederne, gennem efterlevelse af regler og i form af de mange indberetninger, som også er del af dagligdagen i mange virksomheder, siger Dorte Gram Nybroe.

Hun opfordrer derfor også virksomheder, der møder regler eller processer, der er besværlige eller har svært ved at få nye ideer til at passe ind i eksisterende regelsæt til at rette henvendelse til DI.

Læs også: 172 politianmeldelser kalder på stram kurs over for ulovlige aktionærlån

Fakta

Erhvervslivets EU- og regelforum

Erhvervslivets EU- og regelforum består af repræsentanter fra danske erhvervs- og forbrugerorganisationer, fagbevægelsen, særligt sagkyndige og danske virksomhedsrepræsentanter. Forummet nedsættes af erhvervsministeren som udpeger formanden, tre sagkyndige og tre virksomhedsrepræsentanter. Organisationsrepræsentanter indstilles af organisationerne selv, som deltager på direktionsniveau.

Regeringen vil behandle alle forslag fra Erhvervslivets EU- og regelforum efter et ”følg-eller-forklar-princip”, som betyder, at regeringen enten vil følge forslagene eller offentligt forklare, hvorfor de ikke kan følges.

Kilde: Erhvervsministeriet

 

Hold dig opdateret

Modtag nyhedsbrevet DI Business med relevante nyheder fra erhvervslivet, politiske analyser og nøgletal samt invitationer til arrangementer, kurser og netværk med relation til erhvervslivet.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Lars Holm Nielsen

Lars Holm Nielsen

Chef for regelforenkling, iværksætteri og SMV-politik

  • Direkte +45 3377 3562
  • Mobil +45 2013 7756
  • E-mail lhni@di.dk

Relateret indhold