Erik Boyter, adm. direktør og ejer af WindowMaster, har fået ekstra arbejde takket være suspenderingen af kommunernes anlægsloft i 2020. Han håber suspenderingen bliver forlænget og  anbefaler at kommunernes ekstra milliarder målrettes projekter, der styrker klimaindsatsen.

Foto: WindowMaster
19.05.20 DIB Nyheder

Virksomhed: Renovering af byggeri bør hænge sammen med klimaindsats

Coronakrisen har styrket kommuners budget til byggeri og renovering i 2020. Det bør kobles sammen med klimaindsatsen anbefaler virksomheden WindowMaster og DI.

Regeringen og kommunernes aftale om at fjerne anlægsloftet har givet ekstra gang i byggebranchen. Det oplever blandt andet WindowMaster, hvor interessen for renovering af skoler, daginstitutioner og andet kommunalt byggeri er skudt i vejret.

- Det har bestemt givet os nogle muligheder og ekstra arbejde. Vi har omkring dobbelt så mange opgaver som normalt, siger ejer og adm. direktør Erik Boyter.

Virksomheden sælger styringssystemer, der åbner og lukker vinduer og dermed sikrer frisk luft og naturlig ventilation i blandt andet klasselokaler, kontorer og møderum.

- Specielt på skoleområdet sker der en del, fordi mange kommuner har haft projekter udviklet og klar til at forbedre nedslidte og utidssvarende lokaler. Projekterne har kun afventet, at budgettet kom på plads. Og det er nu tilfældet, hvor anlægsloftet er suspenderet for 2020, forklarer Erik Boyter.

Coronakrisen fik i slutningen af marts regeringen og kommunerne til at suspendere loftet over kommunernes investeringer i byggeri og renovering. Det frigav ekstra 2,5 milliarder kroner udover det aftalte budget på 19,1 milliarder kroner.

Erik Boyter håber nu på, at anlægsloftet også bliver suspenderet længere frem, fordi coronakrisen også ventes at gå ud over aktiviteterne i 2021.

- Situationen er jo den, at det tager længere tid at projektere og gennemføre nye opgaver, og det kan kommunerne ikke nå at få på plads i 2020. Derfor vil det gavne, hvis loftet også bliver suspenderet i 2021 og gerne længere, siger han. 

Kommunernes Landsforening indledte mandag forhandlinger med regeringen om budgettet for 2021. Og et af ønskerne er netop at forlænge suspenderingen af anlægsloftet.

-  Selv om ingen endnu ved, hvor langvarig krisen bliver, så kommer vi ikke i mål med at genoprette dansk økonomi i år. Derfor bør kommunerne også i 2021 have plads til anlægsinvesteringer og være fritaget for anlægsloftet, lyder det fra KL’s formand Jacob Bundsgaard i en pressemeddelelse.

Læs også: Fremryk hvad der kan fremrykkes af offentlige investeringer

Mange fra udlandet ser mod Danmark for inspiration, og hvis vi som fabrikant møder skrappe krav på hjemmemarkedet, styrker det vores eksportmulighed. Erik Boyter, direktør og ejer, WindowMaster

Kobling til klimaindsats

Erik Boyter ser også et grønt potentiale i de at frigive de kommunale investeringsbudgetter et år mere. Det vil kunne bidrage til klimaindsatsen, og kan bidrage til, at Danmark bliver et foregangsland på området. 

- Reduktion af CO2-udledning handler også om at spare på energien. Og vi kan bidrage til besparelser, fordi vi blandt andet kan erstatte aircondition, som jo er en stor strømsluger, siger ejer og adm. direktør Erik Boyter.

Han henviser til, at byggeriet står for 40 procent af Danmarks CO2-udledning i alt. Og en femtedel af bygningers CO-udledning kommer fra mekanisk ventilation, primært aircondition.

- Teknologien er udviklet, så derfor er potentialet konkret - her og nu. Men for at det kan slå ekstra godt igennem, er det nødvendigt, at der stilles krav til fremtidens byggeri. Det kan eksempelvis være krav om at byggeri skal være CO2-neutralt efter ’Net Zero-normen’, siger Erik Boyter.

”Net Zero-normen” er et begreb, hvor det samlede CO2-regnskab skal gå i nul. Det vil eksempelvis sige, at CO2-udslip ved et byggeri opvejes af tiltag, der indsamler den tilsvarende mængde CO2.  Det hænger godt sammen med, at Danmark er ambitiøs på området og samtidig har et mål om at være et foregangsland.

- Mange fra udlandet ser mod Danmark for inspiration, og hvis vi som fabrikant møder skrappe krav på hjemmemarkedet, styrker det vores eksportmuligheder, siger Erik Boyter.

DI: God mening i grøn kickstart i byggeriet

Dansk Industris branchefællesskab DI Byg ser suspenderingen af anlægsloftet som en god hjælp til byggebranchen. Branchedirektør Elly Kjems Hove anbefaler at koble det sammen med klimaambitionerne.

- Det giver rigtig god mening at udnytte det suspenderede anlægsloft for 2020 til at kickstarte grønne renoveringer og nedbringe CO2-forbruget fra byggeri. Dermed får vi både energioptimeret bygningsmassen og vi understøtter økonomien i denne akutte situation, siger hun.

Det vil samtidig give et potentiale for branchens eksport, der også er udfordret af den globale nedgang i coronakrisens kølvand.

- Her bliver særligt eksport af produkter og løsninger, der kan effektivisere byggeriet, som kommer til at betyde noget. Landende omkring os står også over for massive udfordringer med at reducere deres CO2-forbrug, siger Elly Kjems Hove.

WindowMaster har en omsætning på over 200 millioner kroner. Otte ud af 10 løsninger sælges på eksportmarkederne, hvor virksomheden har opkøbt afdelinger i USA og Schweiz og dertil har kontorer i Tyskland, England og Norge. Coronakrisen har især ramt afsætningen i Storbritannien.

Læs også: Sådan genopretter vi dansk økonomi og skaber 30.000 arbejdspladser

Fakta

Fakta Windowsmaster

·        Virksomhed udvikler, producerer og sælger sensorer, software og mekaniske systemer til styring af vinduer, facader, ovenlys for derved at regulere indeklima i byggeri.

·        Omsætning over 200 mio. kr.

·        Erik Boyter er ejer og adm. direktør siden 2015

·        130 medarbejdere heraf 60 i Danmark.

Hold dig opdateret

Modtag nyhedsbrevet DI Business med relevante nyheder fra erhvervslivet, politiske analyser og nøgletal samt invitationer til arrangementer, kurser og netværk med relation til erhvervslivet.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Info om COVID-19

Find DI’s og myndigheders hjælp, links og kontaktpersoner på dette site, hvor du også kan se arbejdsgivernes FAQ og DI’s svar.

Få vejledning om coronavirus

Elly Kjems Hove

Elly Kjems Hove

Souschef

  • Direkte +45 3377 3575
  • Mobil +45 2949 4500
  • E-mail ekh@di.dk

Relateret indhold