Staten er klar til at bruge 3,8 mia. kr. på at hjælpe landbruget med den grønne omstilling.

Foto Getty Images
04.10.21 DIB Nyheder

Bredt flertal løser en af de sværeste klimaudfordringer

Folketinget vedtager plan for grøn omstilling af landbruget, der sikrer reelle reduktioner og skaber sikkerhed for investeringer i fødevareindustrien, mener DI.

Folketinget har mandag aften løst en af de sværeste opgaver i den grønne omstilling.

Det mener DI's adm. direktør Lars Sandahl Sørensen efter at et bredt flertal af partier kunne præsentere en plan, der sænker landbrugets udledning af drivhusgasser. Planen skaber også investeringssikkerhed for fødevarevirksomhederne, mener DI.

- Det er stort og vigtigt, at næsten hele Folketinget har indgået en klimaaftale for landbruget, som rækker hen over midten. Jeg glæder mig over, at der er landet en grøn aftale for landbruget frem for en rød, siger Lars Sandahl Sørensen.

For DI er det afgørende, at landbruget bidrager markant til, at vi når 70 procents målet i 2030 – ligesom alle andre sektorer i samfundet.

Aftalen indebærer, at landbruget skal nedbringe udledningen af drivhusgas med 55-65 pct. frem mod 2030, mens den samlede udledning af kvælstoffer reduceres med 10.800 ton i 2027. Dertil investeres der i grønne teknologier til gavn for landbruges omstilling. Der er afsat 3,8 mia. kr. af til omstillingen. 

Wammen: Aftale går hånd i hånd

Finansminister Nicolai Wammen henviser til, at Danmark har et af verdens mest ambitiøse klimamål og samtidig er er et landbrugsland.

- Med dagens aftale er regeringen sammen med et bredt flertal i Folketinget enige om, at de to ting kan og skal gå hånd i hånd. Vi investerer målrettet i tiltag, som skal sætte endnu mere fart på den grønne omstilling af landbruget, og vi sætter klare, bindende mål for at nedbringe sektorens belastning af klima og miljø, siger ministeren i en pressemeddelelse. 

Læs hele aftalen for landbruget her

Forskellige løsninger til forskellige sektorer

Lars Sandahl Sørensen henviser til, at partierne bag aftalen har blik for, at det kræver forskellige løsninger at reducere i de forskellige sektorer. 

Med aftalen er der fundet en balance, så omstillingen kommer til at ske under hensyn til landbrugets og fødevarevirksomhedernes konkurrenceevne.

- Landbruget kender nu retningen, så man kan komme i gang. Det betyder, at fødevarevirksomhederne kan fortsætte med at investere i tiltro til, at der i fremtiden er et fødevare- og landbrugserhverv i Danmark. Og det betyder, at både landbruget og fødevirksomhederne kan udvikle nye løsninger, som resten af verden vil efterspørge, siger Lars Sandahl Sørensen.

Leif Nielsen

Leif Nielsen

Branchedirektør

  • Direkte +45 3377 3015
  • Mobil +45 2724 5638
  • E-mail leni@di.dk

Relateret indhold