"Der et meget akut, meget stort og stadigt voksende problem for virksomhederne med at skaffe den nødvendige arbejdskraft, siger Steen Nielsen, vicedirektør i Dansk Industri (DI).

06.10.21 DIB Nyheder

Ny trepartsaftale giver ikke hænder nok

Arbejdsmarkedets parter og regeringen har indgået en mini-trepartsaftale. Aftalen indeholder gode elementer men er langt fra vidtrækkende nok, mener DI.

Regeringen, arbejdsmarkedets parter og KL er enige om, at manglen på arbejdskraft kræver handling. Det fremgår af en pressemeddelelse fra Beskæftigelsesministeriet, der præsenter en mini-trepartsaftale, der ”skal bidrage til at afhjælpe manglen på arbejdskraft”.

Med trepartsaftalen sættes der ifølge pressemeddelelsen ind på fire centrale områder:

Bedre match mellem ledige og virksomheder.

Skærpede rådighedsregler for at sikre, at ledige søger og tager job.

Styrket indsats for at få ledige seniorer tilbage i job.

Hjælp til virksomheder til at rekruttere europæisk arbejdskraft.

- Der er nogle god tiltag i trepartsaftalen. Fx er der sat nogle midler af til at få nedbragt sagsbehandlingstiden hos Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI). Men det grundlæggende problem er stadig uløst, og det er, at der et meget akut, meget stort og stadigt voksende problem for virksomhederne med at skaffe den nødvendige arbejdskraft, siger Steen Nielsen, vicedirektør i Dansk Industri (DI). 

Læs hele trepartsaftalen

Hårdt brug for mere

Han mener, det vil komme til at gå ud over vækst, jobskabelse og dermed værdiskabelsen i det danske samfund, hvis ikke der bliver taget anderledes håndfast fat om udfordringen.

- Vi skal snarest muligt videre med nogle konkrete politiske reformer, der kan øge arbejdsudbuddet. Blandt andet ved at få flere unge og flere ældre borgere ind på arbejdsmarkedet. Derfor opfordrer vi til, at man gør det mere attraktivt for ældre at blive på arbejdsmarkedet, og at vi gør mere, for at unge nyuddannede kommer hurtigere i arbejde, siger Steen Nielsen.

Desuden ser DI gerne, at adgangen til udenlandsk arbejdskraft bliver lettet ved at sænke beløbsgrænsen, så det bliver nemmere også at tiltrække faglærte medarbejdere fra lande uden for EU.

Læs også: Sandahl og Pape: Regeringen skal gribe chancen for at skaffe den nødvendige arbejdskraft

Hold dig opdateret

Modtag nyhedsbrevet DI Business med relevante nyheder fra erhvervslivet, politiske analyser og nøgletal samt invitationer til arrangementer, kurser og netværk med relation til erhvervslivet.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Steen Nielsen

Steen Nielsen

Vicedirektør

  • Direkte +45 3377 3318
  • Mobil +45 2949 4557
  • E-mail snn@di.dk

Relateret indhold