Det er et helt rimeligt krav, at familien sammen med revisor kan regne ud, hvad et generationsskifte vil koste i skat, så det hele kan tilrettelægges mest hensigtsmæssigt for både virksomheden, familien, de ansatte og lokalsamfundet, siger Lars Sandahl Sørensen.

17.11.21 DIB Nyheder

Lars Sandahl om generationsskat: Ekspertudvalg er dumpet

Ekspertgruppes granskning af beskatning ved generationsskifte skuffer. Nu må politikerne gribe ind, så virksomheder kender regningen, når næste generation tager over, mener DI.

Virksomhedsejere og deres arvinger mangler fortsat forudsigelighed og retssikkerhed, efter en ekspertgruppe er kommet med nye anbefalinger til at fastsætte værdien af virksomheder ved generationsskifte.

Det er ikke godt nok, lyder det fra Dansk Industris adm. direktør Lars Sandahl Sørensen.

- Helt overordnet må vi desværre konstatere, at ekspertgruppen har dumpet opgaven med at udarbejde regler, som de selv mener, kan bruges på alle virksomheder. De har ikke løst den opgave, som de blev stillet fra politisk hold, og derfor er det nu op til politikerne at gøre arbejdet færdigt, siger han.

DI-direktøren pointerer, at kernen er at sikre den forudsigelighed og retssikkerhed, som blev taget fra virksomhederne for seks år siden, da den daværende skatteminister Benny Engelbrecht i februar 2015 afskaffede det retskrav, som familievirksomhederne havde på at blive generationsskiftet efter den såkaldte formueskattekurs.

- Vi skal huske, at generationsskifteskatten dræner virksomhederne for kapital. Nødvendig kapital, som skal bruges til at investere i arbejdspladser, forskning og videreudvikling af virksomhederne. Det er et stort problem for den enkelte virksomhed, og derfor er retssikkerheden essentiel, siger Lars Sandahl Sørensen.

S-regeringen valgte i 2019 at hæve generationsskifteskatten til 15 pct. med virkning fra og med 2020. Samtidig blev der nedsat en ekspertgruppe, som skulle arbejde på at genindføre et retskrav på en ”skematisk værdifastsættelse ved generationsskifter”.

Det er disse anbefalinger som nu ser dagens lys. Læs ekspertgrubbens rapport her 

Skatteminister Morten Bødskov vil nu læse rapporten og drøfte anbefalingerne med partierne bag finansloven 2020.

-  Først og fremmest vil jeg gerne kvittere for ekspertgruppens store arbejde. Det er ikke nogen nem opgave, de er sat på. Men det er vigtigt, at vi skaber gennemsigtighed og forudsigelighed for virksomhederne i forbindelse med generationsskifte, siger ministeren i en pressemeddelelse.

Udvalget er ikke kommet i mål med opgaven. De tror simpelthen ikke nok på deres egen vurdering, til at de vil give virksomhederne et retskrav om at blive beskattet ud fra den. Det er virkelig beklageligt, Lars Sandahl Sørensen, Adm. direktør

Ikke i mål med opgaven

Lars Sandahl Sørensen kvitterer også for, at udvalget anbefaler justeringer, som formentlig vil gøre den nuværende værdifastsættelse mere korrekt for flere virksomheder. Men problemet er, at skattemyndighederne fortsat kan vægte deres egen vurdering højere end den skematiske værdifastsættelse.

- Udvalget er ikke kommet i mål med opgaven. De tror simpelthen ikke nok på deres egen vurdering, til at de vil give virksomhederne et retskrav om at blive beskattet ud fra den. Det er virkelig beklageligt, siger Lars Sandahl Sørensen og tilføjer:

- Det svarer til, at man siger til danskerne, at den offentlige vurdering af deres ejendom kun er ’vejledende’, og at de kan risikere, at skattemyndighederne – bagefter – kommer og siger, at de har hævet værdien manuelt, så skatten stiger. Det ville danskerne nok heller ikke bryde sig om.

Generationsskifte i blinde

DI-direktøren kalder det ”uden for skiven”, at den enkelte virksomhedsejer ikke på forhånd kan gennemskue, hvilken regning der skal betales ved generationsskifte. Heller ikke selvom han eller hun får professionel hjælp.

- Det er ikke et urimeligt krav, at familien sammen med revisor skal kunne sætte sig ned om køkkenbordet og regne ud, hvad et generationsskifte vil koste i skat, så det hele kan tilrettelægges mest hensigtsmæssigt for både virksomheden, familien, de ansatte og det lokalsamfund, som mange familieejede virksomheder er en integreret del af, siger Lars Sandahl Sørensen.

Politikere må gribe ind

Lars Sandahl Sørensen håber, at politikerne nu vil forbedre den anbefaling, der er kommet fra ekspertgruppen, både  af hensyn til generationsskifter, men også af hensyn til grundlæggende retssikkerhed.

- Det skal ikke gå ud over virksomhederne, ejerne og de ansatte, at eksperterne ikke er kommet i mål. Derfor er det afgørende, at regeringen og Folketinget nu sparker bolden i nettet: Virksomheder, der laver generationsskifte, skal have retskrav på, at deres skat bliver beregnet ud fra de nye, forbedrede regler for værdifastsættelse, uden at skattemyndighederne bare kan tilsidesætte disse vurderinger, siger DI-direktøren.

Radikale: Virksomheder ladt i stikken

De første politiske reaktioner er klar. Hos det Radikale Venstre er der stor utilfredshed med ekspertgruppens arbejde. Partiet havde set frem til at få genindført retskravet på at vide, hvilke regnemetoder Skattestyrelsen bruger til at værdiansætte danske virksomheder.

- Ekspertgruppen løser slet ikke problemerne for de store hæderkronede danske virksomheder, som med rette havde set frem til at få klare regler for, hvordan de skal værdisættes og beskattes ved et generationsskifte. De lades nu fuldstændig i stikken og får ikke mulighed for at sikre et generationsskifte i god tid – som de burde, siger partiets skatteordfører Kathrine Olldag.

Hun efterlyser en model for værdisætning af større virksomheder, som var beskrevet i kommissoriet. Katrine Olldag frygter nu, at det kan få virksomheder til at flytte ud af landet. 

- Nu overlades det til SKAT at skønne værdien fra gang til gang alene ud fra et individuelt skøn. Men det giver ingen mening i forhold til større virksomheder og kendte brands med store immaterielle værdier. Deres værdier kan være umulige at fastsætte, hvis ikke de er sat til salg. Risikoen er desuden, at de flytter deres virksomheder til udlandet, når grundvilkårene er så upræcise og usikre. Men også fordi de bliver forhindret i at langtidsplanlægge deres fremtid i Danmark, siger Kathrine Olldag.

 

 

 

Jacob Bræstrup

Jacob Bræstrup

Skattepolitisk chef

  • Direkte +45 3377 3426
  • Mobil +45 2020 3232
  • E-mail jcb@di.dk

Relateret indhold