I 2022 varsler klimaminister Dan Jørgensen blandt andet konkrete udspil for luftfarten og for den tunge trafik.

Foto: Getty Images
29.09.21 DIB Nyheder

DI: Det haster med klarhed om grøn omstilling

Folketinget skal rykke hurtigt, hvis vi skal nå klimamål, siger DI’s topchef Lars Sandahl Sørensen, efter at regeringen fremrykker deadline for klimaudspil.

Regeringen har onsdag offentliggjort planer om at fremskynde klimaprogrammer for den grønne omstilling. Senest i 2025 skal alle klimapolitiske planer og aftaler være på plads, for at nå klimamål i 2030.

- Virksomhederne har brug for investeringssikkerhed og klarhed, og derfor er det godt med en klar skæringsdato. Men vi vil bestemt ikke kritisere, hvis beslutningerne bliver taget endnu tidligere end i 2025, siger Lars Sandahl Sørensen, adm. direktør i DI.

Klimaminister Dan Jørgensen erkendte, at det haster med en køreplan:

- Vi har travlt. Sommerens brande og oversvømmelser rundt om i verden understreger på uhyggelig vis den kendsgerning. Vi må og skal videre og nå helt i mål – og derfor sætter vi nu en deadline allerede i 2025 og præsenterer en samlet køreplan.

Regeringen vil fremlægge en konkret køreplan for 24 indsatsområder i de kommende  fire år. I år vil der komme udspil omkring udvikling af grønne brændstoffer og fangst af CO2. I 2022 er industri- og energiområdet samt flytransport og den tunge trafik på dagsordnen.

Læs mere om regeringens klimaplan her

Vi må og skal videre og nå helt i mål – og derfor sætter vi nu en deadline allerede i 2025. Dan Jørgensen, klimaminister

Kan sikre vækst og konkurrenceevne

Lars Sandahl Sørensen pointerer, at Danmark har mulighed for at komme i front med de klimaløsninger, som andre lande vil efterspørge. Men det kræver, at vi kommer hurtigt i gang med fremtidens teknologier som for eksempel Power-to-X og kulstoffangst.

- Alt peger i én og samme retning. Vi skal sætte tempoet i vejret og træffe de vigtige beslutninger, som kan hjælpe klimaet og sikre fremtidens vækst, beskæftigelse og konkurrenceevne, siger Lars Sandahl Sørensen.

Der skal investeres massivt i grøn omstilling, men investeringerne falder først for alvor, når rammerne er kendt.

DI har fremlagt klimaplan

DI fremlagde i juni i år KLIMA/24/7. Den viser, hvilke beslutninger der er behov for at tage nu for at komme i mål med at reducere CO2-udledningen med 70 procent i 2030. Det skal blandt andet ske ved at forhøje den danske CO2-afgift, så den følger prisen på CO2-kvoter. Den grønne skattereform er et helt afgørende rammevilkår at få på plads.

Se DI's klimaplan her 

Derudover er der brug for beslutninger om energiøer, Power-to-X, kulstoffangst og anvendelse, Luftfartens Klimafond og omstilling af den tunge transport. I klimaprogrammet peger regeringen selv på, at det er nødvendigt at indgå aftalerne inden 2025, hvis vi skal  høste klimagevinsten inden 2030.

- Vi skal have energiøerne i drift inden 2030. De skal være med til at levere de meget store mængder vedvarende energi, som vi skal bruge til at omstille den tunge transport. Det nytter ikke noget at vente til efter 2030, som regeringen hidtil har lagt op til, siger Lars Sandahl Sørensen.

DI-direktøren roser også Folketinget for at presse regeringen for at få rammerne på plads.

- Det er nødvendigt hele tiden at sikre fremdrift, hvis vi skal nå vores ambitiøse klimamål, siger Lars Sandahl Sørensen.

Anne Højer Simonsen

Anne Højer Simonsen

Vicedirektør

  • Direkte +45 3377 3465
  • Mobil +45 4014 0603
  • E-mail anhs@di.dk

Relateret indhold