EU investeringer i Afrika skal blandt andet sikre adgang til internet for alle.

Foto: Getty
17.02.22 DIB Nyheder

150 mia euro på vej til Afrika – sådan får du del i dem

EU-institutionerne og EU-landene vil i fællesskab mobilisere op til 300 mia. euro til investeringer i digitalisering, klima og energi, transport, sundhed samt uddannelse og forskning. Halvdelen er øremærket Afrika, og her kan du se, hvordan du får adgang til projekterne.

EU udvider sit tilbud til partnerlande med store investeringer i infrastrukturudvikling. Fra 2021 til 2027 vil Team Europe – dvs. EU-institutionerne og EU-landene i fællesskab – finde op til 300 mia. euro til investeringer i digitalisering, klima og energi, transport, sundhed samt uddannelse og forskning.

Pakken går under navnet Global Gateway og har fokus på at understøtte EU's partnere i at udvikle deres samfund og økonomier og give EU-landenes private sektorer mulighed for at investere og forblive konkurrencedygtige, samtidig med at man overholder de allerhøjeste miljø- og arbejdsstandarder.

Halvdelen af de 300 mia. euro er øremærket til Afrika.

Læs også: 1.100 milliarder EU-kroner til Afrika giver gode muligheder for danske virksomheder

Sådan fordeles Global Gateway midlerne til Afrika:

 • Grøn omstilling med særligt fokus på bæredygtig energi, biodiversitet, fødevarer og landbrug samt klimatilpasning.
 • Digitalisering med fokus på at understøtte sikker adgang til internettet for alle i Afrika
 • Bæredygtig vækst og jobskabelse med særligt fokus på bedre transportforbindelser mellem EU og Afrika, støtte til nye virksomheder, økonomisk integration og styrket handelssamarbejde, bæredygtig udvinding af mineraler samt styrket EU-Afrika samarbejde om videnskab, innovation og teknologi.
 • Bedre sundhedssystemer med fokus på vaccinedækning og produktion af farmaceutiske materialer.
 • Styrket uddannelse og træning.

 

Sådan får du adgang til projekterne:

Investeringerne udmøntes via de enkelte EU-landes bistandssamarbejde, EU’s udviklingssamarbejde og en række finansieringsinstitutioner som den Europæiske Investeringsbank (EIB), den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling (EBRD) samt nationale institutioner som IFU i Danmark.

Initiativet er i en tidlig fase, men her er tre gode råd, hvis du gerne vil engagere din virksomhed i projekterne:

 

 • Tag kontakt til EU-delegationen i det land, du har interesse i – de har overblik over planlagte Global Gateway investeringer i landet. Find EU delegationerne her: EU in the World - European External Action Service (europa.eu) Hvis der er en dansk ambassade i landet, kan de også hjælpe. Du finder alle danske ambassader her: Find os i verden (um.dk)
 • Følg med på TED - Tenders Electronic Daily, som er EU’s udbudsportal, hvor mere end 2.000 nye udbud dagligt tilføjes Gå til TED - Tenders Electronic Daily
 • Der findes en række danske finansieringsinstrumenter, som kan understøtte handel og investeringer i Afrika. Vi har samlet en oversigt her:

Danida Innovation and Business Explorer (DIBE)

DIBE støtter danske virksomheder, herunder iværksættere og start-ups, i deres indledende afsøgning af konkrete forretningsmuligheder, der imødekommer udviklingsbehov i udviklingslande med fokus på at bidrage til at indfri verdensmålene, herunder særligt indsatser der kan accelerere den grønne omstilling.

Link: Danida Innovation and Business Explorer (um.dk)

 

P4G

Støtter partnerskaber med stor effekt, der implementerer innovative forretningsmodeller for at fremskynde opnåelsen af verdensmålene.

Link: P4G - Partnering for Green Growth and the Global Goals 2030 (um.dk)

 

Investeringsfonden for udviklingslande (IFU)

Tilbyder investeringer på et kommercielt grundlag i form af aktiekapital, mezzaninfinansiering (aktiekapitallignende lån), lån og garantier i udviklingslande

Link: IFU | Investeringsfonden for udviklingslande

 

Danida Sustainable Infrastructure Finance (DSIF)

Investerer i infrastrukturprojekter, der bidrager til bæredygtig udvikling i modtagerlandet i overensstemmelse med FN's Sustainable Development Goals (SDG).

Link: https://www.ifu.dk/danida-sustainable-infrastructure-finance-dk/

EKF – Danmarks Eksportkredit

EKF tilbyder forskellige instrumenter, der kan finansiere og forsikre eksport til hele verden.

Link: Velkommen til EKF

 

EKF Green Accelerator

Tilskuddet er målrettet modning af grønne eksportprojekter. Med det menes projekter og løsninger, som fx reducerer brugen af fossile brændstoffer og udledningen af drivhusgasser, som fremmer energieffektivitet og effektiv ressourceudnyttelse eller som afhjælper mangel på fødevarer eller mangel på vand.

Link: Markedsmodning (ekf.dk)

DI åbnede i 2020 et kontor i Kenya, som dækker Østafrika, og som står klar til at rådgive vores medlemmer.

Kontakt:

Klaus Lehn Christensen, Regional Manager East Africa, +45 3377 4548, Mobil +254 0791440701, E-mail kllc@di.dk

 

Hold dig opdateret

Modtag nyhedsbrevet DI Business med relevante nyheder fra erhvervslivet, politiske analyser og nøgletal samt invitationer til arrangementer, kurser og netværk med relation til erhvervslivet.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Ole Krogsgaard

Ole Krogsgaard

Chefkonsulent

 • Direkte +45 3377 3352
 • Mobil +45 2128 8982
 • E-mail olkr@di.dk

Relateret indhold