I 2018 fremlagde Aarhus Havn planer for en markant udvidelse af yderhavnen på 100 hektar, svarende til 200 fodboldbaner, for at give plads til den forventede vækst i godstransport.

Foto: Aarhus Havn
24.01.23 DIB Nyheder

Virksomheder holder vejret i Aarhus Havn

Alle arealer på Aarhus Havn er nærmest udsolgt. Virksomheder presser på for udvidelse, hvis ikke de skal flytte aktiviteter til blandt andet Hamborg.

Allerede nu oplever vi, at virksomheder må sige nej til opgaver, fordi de mangler plads på havnen. Virksomhederne er dybt frustreret over situationen, fordi pladsmanglen begrænser dem og deres muligheder for at skabe fremgang og udvikling.

Sådan lyder det fra Aarhus Havns adm. direktør Thomas Haber Borch. Landets største erhvervshavn er nemlig tæt på at melde alt udsolgt efter en uventet høj vækst i aktiviteterne gennem de senere år. Alene i 2022 voksede håndteringen af gods med yderligere ni procent til 11 millioner ton. Planer om en udbygning af havnen er derfor højaktuel. Inden for de nærmeste uger ventes Aarhus Byråd at afgøre vækstplanernes skæbne.

Slut med at vokse på havnen

200 virksomheder har aktiviteter i landets største havn, og tusindvis af danske import- og eksportvirksomheder er afhængige af transporten via havnen. Blandt disse er AVK og Blue Water Shipping.  Ventilvirksomheden AVK i Galten er dybt afhængig af skibstransport til både im- og eksport, mens speditionsvirksomheden Blue Water Shipping har 140 ansatte, der håndterer gods på havnen, ikke kan vokse yderligere.

- Vi har i dag godt 40.000 kvadratmeter crossdocking terminaler, hvoraf 6000 kvadratmeter er til eksport til Nordatlanten, herunder Grønland, som er fuldt udnyttet. Vi kan ikke udvide yderligere og har faktisk været nødt til at sige farvel til kunder, fordi der er fyldt op alle steder, siger direktør Jan Dam Poulsen fra Blue Water.

Blue Water Shipping har også betydelige aktiviteter med at omlaste – crossdocking og fordele gods fra containere til lastbiler eller omvendt.   

AVK’s adm. direktør Morten Sæderup Nielsen supplerer:

- Havnen er en hovedfærdselsåre for industrien i Østjylland. Den er vital for os, både når vi skal importere råvarer og materialer, men også i forhold til vores eksport. Derfor er det vigtigt, at havnen får lov til at udvide sine aktiviteter, ellers er vi nødt til at begynde at bruge havnen i Hamborg.

Alternativ: Fire timers kørsel til Hamborg

AVK modtager i perioder over 40 containere med stangstål og støbegods om ugen via havnen, som blot er 20 minutters kørsel fra fabrikken. 30 procent af virksomhedens eksport af færdige ventiler, brandhaner og andre produkter skibes ud via havnen.

- Mangler vi kapacitet er alternativet Hamborg havn fire timers kørsel væk. Det vil øge transporten på E45 og gøre fragten 30-40 procent dyrere til skade for vores konkurrenceevne. En svækkelse af havnen vil derfor være en accept af en forringelse af konkurrenceevnen, hvilket ultimativt jo vil koste arbejdspladser, siger Morten Sæderup Nielsen.

For AVK er alternativet at benytte havnen i Hamborg, fortæller adm. direktør Morten Sæderup Nielsen. Og det bliver aktuelt, hvis vækstplanerne for Aarhus Havn bliver afvist.

Foto: Foto: AVK

DI: Aarhus Havn afgørende for dansk erhvervsliv

Erhvervslivet følger derfor byrådets votering nøje. DI’s ekspert på havneområdet, seniorchefkonsulent Jakob Svane henviser til, at mange af DI’s medlemmer efterlyser mere kapacitet.

- Dansk erhvervsliv er afhængig af adgangen til verdensmarkedet via Aarhus Havn. Vi estimerer, at op imod 10 procent af Danmarks udenrigshandel går gennem havnen. Derfor er det afgørende, at Aarhus Havn udvides, for vi må ikke ende i en situation, hvor kapacitetspresset bliver så stort, at det forringer dansk erhvervslivs konkurrenceevne. Havneudvidelsen er en vigtig beslutning for hele Danmark, siger han.

Brug for ekstra 100 hektar

Aarhus Havn er vokset løbende gennem de sidste 30 år, så den i dag kan håndtere verdens største fragtskibe. Væksten i trafikken kommer fra flere områder. Dels vokser containertrafikken, dels er store dele af trafikken til Nordatlanten og Grønland rykket fra Aalborg til Aarhus.

I 2018 fremlagde havnen planer for en markant udvidelse af yderhavnen på 100 hektar, der skal fremtidssikre vækstmulighederne. Udvidelsen har i en høringsrunde dog mødt modstand fra borgere, som især er utilfredse med, at det vil gå ud over Aarhus Bugts herlighedsværdi.

Direktør Jan Dam Poulsen fra Blue Water Shipping har forståelse for den grundige godkendelsesproces.

- Vi har været langt omkring i dialogen, hvilket har været sundt for havnen, for byen og for virksomhederne. Der er mange præmisser som skal tænkes ind, hvor alle skal modnes, så der kan træffes en konstruktiv beslutning, siger han.

Jan Dam Poulsen tilføjer:

- Som et led i den grønne omstilling, vil Short-sea transport indenfor Europa være stigende de kommende år og derfor også være med til at øge antallet af containere via Aarhus Havn. Og det understøtter vi med vores cross docking aktiviteter - uanset om det er import eller eksport.

Short-sea transport i Europa bliver en væsentlig brik i den grønne omstilling, forventer Jan Dam Poulsen, direktør hos Blue Water Shipping.

Foto: Foto: Blue Water Shipping

Job på spil i kommunen

Ifølge havnedirektør Thomas Haber Borch skaber aktiviteterne på havnen knap 9.000 stillinger i Aarhus Kommune og 17.000 job på landsplan. Mange de arbejdspladser er på spil, hvis byrådet siger nej til at udvide havnen.

- Bliver udvidelsen ikke en realitet, bliver havnen mindre attraktiv for virksomhederne. Det vil i sidste ende koste arbejdspladser og betyde færre skatteindtægter til kommunen, siger han.

Det vil desuden ramme den grønne omstilling, fordi virksomhederne i stigende grad bliver tvunget over på mindre klimavenlige transportløsninger. Thomas Haber Borch henviser til, at søfart er den mest bæredygtige transportform.  Havnen har undervejs lavet en stribe analyser, som indgår i kommunens beslutningsgrundlag. Han håber de rækker.

- Jeg forventer ikke, der er behov for yderligere analyser, men skulle et flertal i byrådet ønske det, hører vi det gerne, siger havnedirektøren.

I DI har man stor tiltro til de udarbejdede analyser.

- Borgerinddragelsen har befrugtet processen, og der er lavet mange nye analyser, så alt nu er grundigt belyst. Havneudvidelsen i Aarhus er uden tvivl Danmarks bedst analyserede havneprojekt, siger Jakob Svane.

Læs debatindlæg i Århus Stiftstidende: "En udvidelse af Aarhus Havn er afgørende for vores fremtid"

Hold dig opdateret

Modtag nyhedsbrevet DI Business med relevante nyheder fra erhvervslivet, politiske analyser og nøgletal samt invitationer til arrangementer, kurser og netværk med relation til erhvervslivet.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Jakob Svane

Jakob Svane

Seniorchefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3756
  • Mobil +45 2334 4358
  • E-mail jasv@di.dk

Relateret indhold