I erkendelse af at behovet for omsorgspersonale steg i takt med at der kom flere ældre svenskere, søsatte man projektet heltid.nu, der løber frem til 2024, fortæller Lia Scheding, forbundsombudsmand i den svenske fagforening Kommunal.

Illustration: Morten Voigt
30.05.23 DIB Nyheder

Gør som svenskerne: Få flere SOSU'er på fuldtid

I Sverige er det lykkedes at hæve andelen af omsorgspersonale på fuldtid fra 50 til 63 procent på fem år. Gør vi det samme i Danmark, vil det føre til 19.000 flere SOSU’er på fuldtid – svarende til ekstra 7.000 par hænder i omsorgssektoren.

Hvad vi i Danmark har fejlet med i årtier, er svenskerne lykkedes med i ganske imponerende omfang: Nemlig at få de ansatte i omsorgssektoren til at arbejde fuldtid.

Det viser tal fra det svenske projekt heltid.nu, der gennem en årrække har arbejdet for at få en højere andel af kommunalt ansat omsorgspersonale til at bytte deltid ud med fuldtid.

Ifølge de svenske statistikker er andelen af heltidsarbejdende inden for omsorgssektoren steget fra 41 procent i 2009 til 63,1 procent i 2022, hvorfra de seneste tal stammer. Bare i de seneste fem år er andelen steget med 13,5 procentpoint.

Kunne vi få en lignende udvikling i Danmark, vil det resultere i en stigning i antallet af heltidsansatte SOSU’er i Danmark fra 15 til 28,5 procent på fem år. Det vil være ensbetydende med, at 19.000 flere SOSU’er vil gå fra deltid til fuldtid. Det kan igen omregnes til 7.000 flere SOSU’er i det offentlige, når der tages højde for det ekstra antal timer, der arbejdes på fuldtid. Det viser beregninger fra Dansk Industri (DI).

Og i den situation, at vi fik lige så mange SOSU’er på fuldtid som i Sverige, vil vi i Danmark kunne se frem til, at der vil komme 41.500 flere SOSU’er på fuldtid i den offentlige sektor, svarende til 18.000 flere medarbejdere.

Kæmpe potentiale i flere på fuldtid

I DI mener man, at tallene understreger den betydelige gevinst, der vil være ved at få flere ansatte til at gå fra deltid til fuldtid.

– Potentialet i at få flere fuldtidsansatte SOSU’er i Danmark er ret voldsomt. Det vil gøre en mærkbar forskel på den medarbejdermangel, der er i dele af omsorgssektoren og vil føre til bedre omsorg og pleje i det offentlige, siger arbejdsmarkedspolitisk chef Steen Nielsen fra DI.

Han påpeger, at Kommunernes Landsforening (KL) tidligere har været ude med en analyse, der viste, at der frem mod år 2040 bliver behov for at uddanne 3.000 flere SOSU’er årligt for at følge med det stigende antal ældre.

– Behovet for personale i omsorgssektoren er stigende. Et godt sted at starte vil selvfølgelig være at få det nuværende personale til at arbejde flere timer, siger Steen Nielsen.

Lars Sandahl: Bjørn Borg og de svenske SOSU’er

Potentialet i at få flere fuldtidsansatte SOSU’er i Danmark er ret voldsomt. Det vil gøre en mærkbar forskel på den medarbejdermangel, der er i dele af omsorgssektoren og vil føre til bedre omsorg og pleje i det offentlige. Steen Nielsen, Vicedirektør

Fuldtid er standard

Baggrunden for den svenske succes – med at få flere til at arbejde fuldtid – er projekt
heltid.nu, som løber frem til 2024. De overordnede målsætninger i projektet er:

  • At nye omsorgsmedarbejdere skal arbejde fuldtid.
  • At deltidsansatte skal tilbydes en fuldtidsstilling.

Ifølge Lia Scheding, der er forbundsombudsmand i den svenske fagforening Kommunal, der repræsenter over en halv million ansatte i blandt andet de svenske kommuner, blev initiativet også iværksat ud fra en klar erkendelse af, at der bliver behov for mere omsorgspersonale, i takt med at der bliver flere ældre svenskere.

– Og så mener vi også, at det er vigtigt for de ansatte at have en fuldtidsindkomst. Det bidrager til ligestillingen, så kvinder ikke er økonomisk afhængige af deres mands indkomst, siger hun og tilføjer, at gennem et helt arbejdsliv har det meget stor betydning, om du er på deltid eller fuldtid – det gælder også i forhold til ens pension.

Forandring nødvendig

Lia Scheding oplyser, at en deltidsansat i Sverige i gennemsnit arbejder 28,12 timer om ugen, hvilket skal sammenlignes med de 37 timer, der er fuldtid for omsorgspersonale på fuldtidsoverenskomst. For hver svensker, der er gået fra deltid til fuldtid, er arbejdstiden altså øget med næsten 9 timer ugentlig og 468 timer på årsbasis.

Forbundsombundsmand Lia Scheding er da heller ikke bleg for at betegne projektet som en succes.

– Det har i mange kommuner været vældigt fremgangsrigt for både de ansatte og samfundet, siger hun.

Hvordan kommer du på fuldtid?

Ifølge Lia Scheding er det nu normsat, at nyansatte skal arbejde på fuldtid. Og samtidig vælger flere kommuner at gå i en dialog med de, der allerede er ansat på deltid, om, hvordan jobbet skal indrettes, for at de vil droppe deltid til fordel for fuldtid.

Samtidig vælger nogle arbejdsgivere at indrette vagterne på en måde, så incitamentet til at arbejde deltid mindskes. Det sker konkret ved, at man som deltidsansat har præcis lige så mange vagter, som en fuldtidsansat. De er blot kortere. Og dermed er der altså ikke en masse ekstra fridage.

– I begyndelsen syntes vi, at det var lidt svært at bakke op om som fagforening. Men vi får ikke forandring, uden at det gør lidt ondt, siger Lia Scheding.

Ingen lønforhøjelse

Det har til gengæld ikke været på tale at øge lønnen for at få flere til at arbejde fuldtid.

– Den eneste ændring i lønnen er kommet fra, at de ansatte er begyndt at arbejde flere timer, siger hun.

Ifølge forbundsombudsmanden er mange af de tidligere deltidsansatte, der er gået over til fuldtid, blevet positivt overraskede over skiftet.

– De får jo en bedre indtægt. Og så oplever de faktisk også, at deres arbejdsdag bliver sjovere, og de føler sig bedre integrerede på arbejdspladsen. Og så er der også den bonus for de heltidsansatte, at de i løbet af arbejdsdagen har flere pauser, hvilket gør, at de er mindre trætte ved arbejdsdagens slutning, siger Lia Scheding. 

Fakta

Flere danske sosu’er på fuldtid

Tilbage i 2018 igangsatte Kommunernes Landsforening (KL) og Forhandlingsfællesskabet, der repræsenterer 565.000 ansatte i kommuner og regioner, indsatsen ”En Fremtid med Fuldtid”, som skulle få flere danske SOSU’er til at arbejde fuldtid.

Initiativet har ifølge en ny artikel i KL’s nyhedsbrev Momentum bidraget til, at andelen af danske SOSU’er, der arbejder fuldtid, er øget fra 11,6 til 15,2 procent. Til sammenligning er andelen af svenske omsorgs- og sundhedsansatte, der arbejder fuldtid, på 63 procent.

Kilde: KL’s Momentum og projekt heltid.nu

Steen Nielsen

Steen Nielsen

Vicedirektør

  • Direkte +45 3377 3318
  • Mobil +45 2949 4557
  • E-mail snn@di.dk

Relateret indhold