Selvom danskerne reelt set fik lidt flere penge i tegnebogen sidste år, fløj de hurtigt ud igen på grund af den høje inflation.

18.09.23 DIB Nyheder

Danskerne fik lidt mere i pengepungen sidste år

Danskernes indkomster steg sidste år med i gennemsnit med 0,3 procent, viser nye tal fra Danmarks Statistik. Men inflationen åd overskuddet. I 2023 bliver det dog betydeligt bedre, lyder det fra Allan Sørensen, cheføkonom i Dansk Industri.

Der blev mindre af sætte til side for den gennemsnitlige dansker i 2022.

Det viser nye tal fra Danmarks Statistik

Og det skyldes den kraftige inflation i 2022 på 7,7 pct.

- Korrigeret for inflation så faldt indkomsterne i 2022. Vi havde sidste år den højeste inflation i 40 år, og det udhulede indkomsterne. På trods af et virkelig stærkt år på arbejdsmarkedet, så faldt realindkomsterne, siger Allan Sørensen, cheføkonom i Dansk Industri.

Lille stigning

Ser man bort fra inflationen steg danskernes gennemsnitsløn faktisk med 0,3 procent.

Det er dog den laveste stigning siden 2009, hvilket skyldes flere ting.

Blandt andet, at de 6.600 kr., som blev udbetalt i gennemsnit pr. person i feriemidler i 2021 for at holde hånden under den danske økonomi i 2021 under COVID-19, var en éngangsforeteelse.

- Danskernes indkomster gik lidt frem i 2022. Flere i beskæftigelse og færre på overførselsindkomst gav et stort løft i lønindkomsterne. At de samlede indkomster kun steg med 0,3 procent i 2022 skyldes frafald af engangsudbetalinger fra 2021, og at der i 2022 var en betydelig nedgang i formueindkomsterne. Tilbagegang på de finansielle markeder gik ud over formueindkomsterne, siger Allan Sørensen.

Bedre 2023

Den gennemsnitlige formueindkomst før skat faldt fra 19.500 kr. i 2021 til 13.900 kr. i 2022, svarende til et fald på 29 pct, viser tallene fra Danmarks Statistik.

En tilsvarende relativ nedgang i formueindkomsten er ikke set siden finanskrisen i 2008 og 2009. Formueindkomsten dækker primært over renteindtægter og aktieindkomster.

Den gode nyhed er, at inflationen er aftaget, og derfor vil danskerne kunne se tilbage på et bedre år økonomisk set, når kalenderen skifter til 2024.

- Indkomsterne vil stige betydeligt i 2023. Beskæftigelsen stiger fortsat i et imponerende tempo og inflationen er kraftigt på vej ned. Flere får en lønindkomst og inflationen spiser ikke af købekraften, påpeger Allan Sørensen.

Hold dig opdateret

Modtag nyhedsbrevet DI Business med relevante nyheder fra erhvervslivet, politiske analyser og nøgletal samt invitationer til arrangementer, kurser og netværk med relation til erhvervslivet.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Louise Wendt Jensen
Skrevet af:

Louise Wendt Jensen

Allan Sørensen

Allan Sørensen

Cheføkonom

  • Direkte +45 3377 3912
  • Mobil +45 2990 6323
  • E-mail als@di.dk

Relateret indhold