Tekniske vejledninger

Veludført stråtag er det tekniske grundlag for at planlægge og udføre et korrekt tækkearbejde på stråtage og danner vurderingsgrundlag for alt stråtag i Danmark.

Udgiver:
Tækkelauget
DI Byggeri
H.C. Andersens Boulevard 18
1553 København

www.danskindustri.dk/medlemsforeninger/Taekkelauget/

lauget@taekkelaug.dk

Copyright 2023
9. udgave oktober 2023
Afløser: 8. udgave 4. juli 2021
Elektronisk udgave findes på tækkelauget.dk

Ikrafttrædelsesdato: 15. oktober 2023
Grafisk design: Kailow Graphic
Tegninger: Lars Ole Nejstgaard
Fotos: Venligst udlånt af laugets medlemmer og
Jørgen Kaarup, Stråtagets Kontor
Forsidefoto: Gert Ludvigsen
Foto side 68: Jan Knudsen
Foto side 69: Martin Håkan/www.CoverGanda.dk,
Bagsidefoto: Jan Plauborg Pedersen