Tekniske vejledninger

Veludført stråtag er det tekniske grundlag for at planlægge og udføre et korrekt tækkearbejde på stråtage og danner vurderingsgrundlag for alt stråtag i Danmark.

Udgiver:
Tækkelauget
Nørre Voldgade 106
1358 København K
www.taekkelaug.dk
lauget@taekkelaug.dk
Copyright januar 2019
6. udgave, 1. oplag
Afløser Tækkevejledningen 5. udgave 2009
Ikrafttrædelsesdato: 18. januar 2019
Oplag: 200
Tryk: Kailow Graphic A/S
Grafisk design: MONTAGEbureauet ApS
Tegninger: Lars Ole Nejstgaard
Fotos: Venligst udlånt af laugets medlemmer og
Jørgen Kaarup, Stråtagets Kontor www.straatagetskontor.dk
Foto side 68: Jan Knudsen
Foto side 69: Martin Håkan www.CoverGanda.dk