Tekniske vejledninger

Veludført stråtag er det tekniske grundlag for at planlægge og udføre et korrekt tækkearbejde på stråtage og danner vurderingsgrundlag for alt stråtag i Danmark.

Udgiver:
Tækkelauget
DI Byggeri
H.C. Andersens Boulevard 18
1553 København

www.danskindustri.dk/medlemsforeninger/Taekkelauget/

lauget@taekkelaug.dk

Copyright januar 2019
7. udgave 30. juni 2021 1. oplag
Afløser Tækkevejledningen 5. udgave 2009

Se Tækkevejledningen 2009, 2006 og 1998 her.

Ikrafttrædelsesdato: 18. januar 2019
Oplag: 200
Tryk: Kailow Graphic A/S
Grafisk design: MONTAGEbureauet ApS
Tegninger: Lars Ole Nejstgaard
Fotos: Venligst udlånt af laugets medlemmer og
Jørgen Kaarup, Stråtagets Kontor www.straatagetskontor.dk
Foto side 68: Jan Knudsen
Foto side 69: Martin Håkan www.CoverGanda.dk