27.10.23 Dansk Infrastruktur Analyser

Prognose for bygge- og anlægsbranchen 2023: Høje renter reducerer byggeaktiviteten

Høje renter og udfordringer med materialepriser dæmper efterspørgslen efter boliger. Boliginvesteringerne ventes derfor at falde med 6,3 pct. i 2023 og 4,3 pct. i 2024. Byggebeskæftigelsen ventes at falde med cirka 3.100 per-soner i 2023 og yderligere 1.200 personer i 2024. Selvom der ventes et fald i aktiviteten i de kommende år, vil den dog stadig være på et meget højt niveau.

Relateret indhold