08.02.22 DSHV Nyheder

Navigation til Prøvestenen

I løbet af Uge 2 opstod der en uhensigtsmæssig situation om navigation til Prøvestenen i Københavns Havn.

Uden tidligere at have talt med kunderne hos Københavns Havn, besluttede By & Havn at informere om en væsentlig ændring af navigationen med tre dages varsel, selvom man havde meddelt ændringen til Søfartsstyrelsen allerede i december 2021. Sekretariatet har sidenhen medvirket til at få etableret en 150 meter bred og midlertidig korridor igennem et arbejdsområde for den kommende Lynetteholm. Den midlertidige løsning kan kun benyttes af skibe med mere end 8,8 meters dybdegang, og der er krav om brug af lods og slæbebåd. Hvad angår skibe med mindre end 8,8 meters dybdegang, skal der observeres ny sejlrute igennem Hollænderdybet. Denne sejlrute bliver også permanent for skibe med mere end 8,8 meters dybdegang, når By & Havn har uddybet ved nogle sandbanker på ruten.

Relateret indhold