Foto: Colourbox

18.01.21 ATL Nyheder

Skærpede restriktioner og ordning om lønkompensation forlænget

Regeringen har besluttet at forlænge de skærpede restriktioner, så de nu foreløbig gælder til og med den 7. februar 2021. I forlængelse heraf har regeringen og arbejdsmarkedets parter aftalt at forlænge ordningerne om lønkompensation, så de nu gælder til og med den 14. februar 2021.

Selv om smittetallene falder, vurderer myndighederne, at den britiske mutation af COVID-19 (Cluster B.1.1.7), udgør en betydelig risiko for, at samfundsmitten i Danmark kan eskalere markant i de kommende uger og måneder, ligesom andre lignende mutationer potentielt kan sprede sig i Danmark. Risikoniveauet bibeholdes af disse årsager på niveau 5 - gældende for hele landet. På anbefaling af Indsatsgruppen, herunder sundhedsmyndighederne, besluttede regeringen derfor at forlænge alle gældende skærpede nationale tiltag, så de nu foreløbig gælder til den 7. februar 2021

Forlængelsen betyder blandt andet, at disse restriktioner foreløbig gælder til og med den 7. februar 2021:

  • forsamlinger på mere end 5 personer er forbudt. Forbuddet omfatter fortsat ikke almindelig tilstedeværelse på arbejdspladsen, herunder for eksempel produktionsarbejde i en produktionshal eller arbejde i et kontormiljø. Forbuddet hindrer heller ikke, at flere end 5 personer på sædvanlig vis er til stede og bevæger sig rundt for eksempel i en butik, et supermarked, en lufthavn eller på en togstation. Almindelig brug af kollektive transportmidler (tog, busser, fly, færger m.v.) er heller ikke er omfattet af forbuddet.
  • elever og studerende er sendt hjem, og al undervisning i folkeskoler, ungdomsuddannelser, efteruddannelse og videregående uddannelser gennemførers som fjernundervisning
  • offentlige arbejdsgivere opfordres til at sende alle medarbejdere, der ikke varetager kritiske funktioner, hjem
  • private arbejdsgivere kraftigt opfordres til at sikre, at medarbejdere, der har mulighed for at varetage deres arbejde uden fysisk fremmøde på arbejdspladsen, gør dette
  • butikker, arkader og indkøbscentre skal holde lukket. Lukningen gælder ikke for apoteker samt for dagligvarebutikker, herunder supermarkeder, bagere og tankstationer
  • restauranter, cafeer og barer skal holde lukket for indtagelse på stedet. Der er fortsat mulighed for take-away
  • liberale erhverv, herunder frisører, køreskoler og tatovører, skal holde lukket
  • kulturinstitutioner, herunder biblioteker, teatre, museer og spillesteder skal holde lukket
  • idrætshaller, træningscenter, svømmehaller og kasinoer mv. skal holde lukket
  • forlystelsesparker, zoologiske haver, akvarier og lignende skal holde lukket

Læs mere i Sundheds- og Ældreministeriets pressemeddelelse om forlængelse af skærpede tiltag samt rejserestriktioner Forlængelse af skærpede tiltag samt rejserestriktioner SUND | Nyheder fra myndighederne | Coronasmitte.dk

Forlængelse af ordningerne om lønkompensation

Regeringen og arbejdsmarkedets parter har med ’Trepartsaftale om genindførsel af lønkompensationsordningen i 38 kommuner som følge af indførsel af restriktioner’ og tilhørende tillægsaftale af den 10. december 2020 været enige om, at lønkompensationsordningen vil gælde frem til, at de skærpede restriktioner ophører.

Efter regeringens beslutning om at forlænge restriktionerne, har parterne derfor den 14. januar 2021 aftalt at forlænge ordningerne om lønkompensation. Parterne har aftalt, at når de skærpede restriktioner ophører, vil der være en omstillingsperiode på syv kalenderdage, hvor virksomheden fortsat kan søge om lønkompensation. Det vil sige, at ordningen foreløbigt løber frem til 14. februar 2021.

Medarbejderne kan bidrage

Parterne er enige om, at virksomhederne  med forlængelsen af lønkompensationsordningen skal have mulighed for at varsle, at den enkelte medarbejder, som virksomheden søger lønkompensation for, skal bidrage med 1 feriedag optjent efter ferieloven eller 1 afspadseringsdag med løn.

Hvis medarbejderen ikke har tilstrækkelig ferie eller afspadsering svarende til 1 dag, skal vedkommendeholde tjenestefri i 1 dag uden løn pr. lønkompenserende måned (svarende til 28 kalenderdage).

Der afholdes dog 1 feriedag eller fridag uden løn i løbet af de første 21 fulde kalenderdage,  medarbejderen er hjemsendt med lønkompensation. Det vil sige, at en medarbejder, der er hjemsendt i under 21 dage, ikke skal afholde en feriedag eller fridag uden løn.   

Dette gælder, indtil de nuværende skærpede restriktioner ophører. Dog kan lønmodtageren maksimalt pålægges at bidrage med fem feriedage eller fridage uden løn i perioden.

Gælder også ordning for tvangslukkede virksomheder

Regeringen og arbejdsmarkedets parter er samtidig enige om, at kravene om afholdelse af feriedage og fridage uden løn også skal gælde i lønkompensationsordningen for tvangslukkede virksomheder.

Tvangslukkede virksomheder kan fortsat benytte sig af lønkompensationsordningen for tvangslukkede virksomheder, så længe de har forbud mod at holde åbent.

Vejledninger

AFTALE OM FORLÆNGELSE AF LØNKOMPENSATION 14. JANUAR 2021

HENT

Relateret indhold