FOTO: Colourbox

08.02.21 ATL Nyheder

Oversigt over nye skærpede krav for indrejse

Den 7. februar 2021, trådte der nye regler i kraft omkring indrejse i Danmark. ATL har udarbejdet en oversigt over reglerne.

Som generel regel vil gælde, at alle der kommer ind i landet skal have foretaget enten en quick-test (antigen-test) eller en PCR-test senest 24 timer efter, at vedkommende er kommet ind i landet. Personer der rejser ind i Danmark skal i 10 dages isolation, der kan brydes med en negativ PCR-test taget tidligst på 4.dagen efter indrejse.

Personer inden for godstransport er undtaget fra kravet om en test senest 24 timer efter indrejse. Tilsvarende gælder for personer i transit gennem Sverige fra Bornholm.

For grænsependlere med bopæl i grænselandet gælder, at de ved indrejse skal fremvise en negativ quick-test eller en PCR-test, der er maksimalt syv dage gammel.

For personer inden for godstransport med dansk statsborgerskab eller bopæl i Danmark, f.eks. chauffører gælder, at de er undtaget fra krav om isolation, hvis de ved indrejse til Danmark kan forevise en negativ PCR-test, der højst er syv dage gammel.

Personer med dansk statsborgerskab eller fast bopæl i Danmark, der kan dokumentere, at de har indrejst mere end 6 gange på de sidste 30 dage før indrejse, er undtaget fra krav om isolation og fremvisning af en negativ PCR-test. 

Det gælder endvidere, at personer med dansk statsborgerskab og fast bopæl i Danmark kan afbryde deres isolation, inden der foreligger en negativ test på fjerde dagen, hvis deres job kræver, at de er fysisk til stede. Det er en forudsætning, at disse personer varetager kritiske og uopsættelige funktioner, og som derfor har haft væsentlige årsager til at have været i udlandet. Disse personer skal fortsat være i isolation i fritiden, når de ikke varetager deres job.

Det gælder endvidere for udenlandske chauffører med bopæl i udlandet, at de må afbryde deres isolation for at varetage deres job, men i øvrigt skal holde sig isoleret i fritiden. Dette kan f.eks. være i kabinen i førerhuset i forbindelse med daglige hvil. 45-timers hvilet skal fortsat holdes uden for førerhuset på en egnet facilitet.

Derudover gælder for udenlandske statsborgere med bopæl i udlandet, at de må afbryde deres isolation for at deltage i et forretningskritisk møder, men i øvrigt være i isolation. 

Du kan også læse om reglerne hos Transportministeriet her.