Foto: Colourbox

23.08.21 ATL Nyheder

Nu skal der betales til uddannelsesfondene

I denne uge modtager alle ATL’s medlemsvirksomheder en opkrævning til HTSK-fonden, HTUS Udviklings- og Samarbejdsfond og Transportens Udviklingsfond. Opkrævningen dækker betalingen for 1. halvår 2021. Virksomhederne kan søge fondene om tilskud til medarbejdernes efteruddannelse.

PensionDanmark Uddannelsesfonde A/S opkræver 780 kr. pr. medarbejder pr. år til HTSK-fonden. Til HTUS Udviklings- og Samarbejdsfond er satsen 25 øre pr. arbejdstime eller 412,50 kr. pr. medarbejder pr. år. Til Transportens Udviklingsfond bliver der opkrævet 25 øre pr. arbejdstime omregnet til 1,55 promille af lønsummen.  

Opkrævningerne sker på baggrund af virksomhedens indbetalte pensionsbidrag, og derfor opkræves pengene altid bagud. Opkrævningen for 2. halvår 2021 vil blive sendt ud i februar 2022.

Fondene yder tilskud til medarbejdernes efteruddannelse. Det er virksomheden, der på vegne af medarbejderne, søger om tilskud til kurser. Tilskud søges direkte på pension.dk under Uddannelsesfonde. Her er der også en liste over samtlige kurser, som virksomhederne kan søge tilskud til samt information om satserne på tilskuddet. 

Virksomheder, der har søgt og modtaget VEU-godtgørelse for medarbejdernes deltagelse i AMU-kurser, skal ikke genindtaste oplysningerne for at få tilskud fra uddannelsesfondene. PensionDanmark henter automatisk oplysningerne fra efteruddannelse.dk. Herefter får man en mail, hvor man bliver gjort opmærksom på, at man kan få tilskud fra en uddannelsesfond. 

Læs mere på pension.dk/uddannelsesfonde.

Relateret indhold