13.09.21 ATL Nyheder

Kommentar: Kontrol må ikke dræbe arbejdsglæden

Af Lars William Wesch, direktør i ATL

Vejgodstransport er kendetegnet ved stor kontinuitet. Mange chauffører fortsætter heldigvis i jobbet, til de er langt oppe i årene. Det vil vi gerne holde fast i - samtidig med at vi får unge chauffører ind i branchen. Men virksomhederne i branchen kan ikke gøre det alene.

Det et stort ansvar at være godschauffør, og der er en omfattende lovgivning, der regulerer chaufførernes arbejde. Naturligvis er der brug for lovgivning, men nogle gange går kontrolregimet for vidt og risikerer at kvæle chaufførernes arbejdsglæde. Det risikerer også at skræmme chauffører væk midt i en tid med mangel på arbejdskraft.

Det måske værste eksempel så vi i forbindelse med lov om dyrevelfærd, hvor chaufførerne på dyretransporter fik urimeligt høje bøder for forhold, som de ikke havde en chance for at gøre noget ved. Grise med ikke-synlige skader eller sygdomme har adskillige gange resulteret i kæmpe bøder til vognmænd og chauffører. Efter massiv kritik er der nu udsigt til en anden kurs på dette område.

I sidste uge fik vi så regeringens lovforslag om kontrol af arbejdstidsdirektivet i høring. Jeg frygter, at vi igen havner i en situation, hvor chaufførerne bliver frustrerede, hvis ikke der sikres proportionalitet i den kontrol, som myndighederne foretager.

DI Transport og ATL har påpeget, at der skal være proportionalitet i kontrollen af arbejdstidsdirektivet, og at det i Danmark skal ske i det arbejdsretlige system som hidtil.

Vi mødes med Transportministeriet og den øvrige branche i denne uge, hvor vi vil tage dette spørgsmål op.

Relateret indhold