Gulvfakta

Kontrolmåling og dokumentation

Det færdige gulv bør kontrolmåles lige før eller efter overdragelse.

Hvorfor kontrolmåling?

Det færdige gulv bør så vidt muligt kontrolmåles lige før eller efter overdragelse for at sikre, at de specificerede krav er overholdt. Der er nemlig mange vigtige dele af det færdige produkt, man ikke umiddelbart kan foretage en visuel inspektion af. 

Alt efter den konkrete udførelse kan der dog være tider, der skal overholdes, fx fuld hærde- eller tørretid for lim, før ledeevnen kan forventes at være som oplyst i databladet.

eksempel-paa-kontrolmaaling-af-esd-gulv-efter-dsen61340-4-1.jpg
Eksempel på kontrolmåling af ESD-gulv efter DS/EN 61340-4-1.

Ved tvivlstilfælde

Ved tvivlstilfælde bør kontrolmålingen udføres af en uvildig tredjepart.  De nævnte standarder har særlige anvisninger på, hvilke målinger og øvrige oplysninger der skal indgå i dokumentationen. Det skal fremgå af udbudsmateriale eller aftalegrundlag, hvem der skal foretage kontrolmåling og dokumentation.

Løbende kontrol

Efterfølgende bør brugeren eller dennes rådgiver kontrolmåle gulvet med passende mellemrum for at sikre, at de elektriske egenskaber stadig er til stede og ikke er blevet forringet ved slitage, forkert eller manglende vedligehold eller pludselig opståede defekter.

Antistatiske forhold

Gulvbelægninger, som er statisk afledende eller statisk ledende, er også antistatiske. De behøves derfor ikke prøvet i henhold til DS/EN 1815.