Gulvfakta

Om miljømærkning og miljøstyring

Miljøcertificeringer inden for byggebranchen findes på mange niveauer.

Om miljøstyring

Miljøstyring er en systematisk og planlagt indsats med det formål at minimere ressourceforbruget og miljøbelastningerne. Miljøstyring er en fremadrettet og forebyggende styring af miljøpåvirkninger, som kan indføres på forskellige niveauer.

Det højeste niveau for miljøstyring består i at arbejde efter standarden DS/EN ISO 14001 eller EU-forordningen, EMAS (Environmental Management and Audit Scheme).

Miljøstyring bruges inden for produktion af produkter (gulvbelægninger og materialer til gulvbranchen), men også i entrepriseledet, hvor miljøstyring indarbejdes i forhold til fx affaldshåndtering, ressourceforbrug og lign.

Mange typer af miljøcertificeringer

Miljøcertificeringer inden for byggebranchen findes på mange niveauer. I toppen af hierarkiet finder vi certificeringsmodeller, der omfatter bygningsværker meget generelt. Disse modeller arbejder på et niveau, hvor det er hele bygningen eller hele bydelen, der vurderes.

Modellerne er omfattende og forsøger ofte via pointsystemer at balancere/afveje forskellige miljøpåvirkninger mod hinanden. Disse modeller tilskynder til miljø, tænkes ind i designet af projektet og anviser via målesystemer forskellige veje til at opnå et godt miljø.

Danske eller internationale ordninger?

Danske certificeringsordninger giver nogle fordele i forhold til forbrugernes mulighed for at præge ordningerne. Men for leverandørerne har de nogle uønskede begrænsninger.

Leverandører deklarerer ofte deres produkter efter en eller flere danske ordninger for herefter at markedsføre produkterne internationalt med reference til disse ordninger.

Miljøets voksende betydning

Miljøet får en større og større betydning for valg af produkter, valg af samarbejdspartner og leverandør. Der er gennem de seneste år kommet flere mærkningsordninger inden for miljøområdet. Samtidig har der været arbejdet med udvikling af miljøstyring for fremstillingsprocessen og for det efterfølgende entreprisearbejde.

Det faktum – foruden at miljø ikke respekterer nationale grænser – har gjort, at man internationalt har udarbejdet fælles standarder for miljødeklarering.

EMAS

EMAS står for "Eco-Management and Audit Scheme". Det er EU's miljøledelsesordning, som er frivillig og henvender sig til alle typer virksomheder. Som certificeret virksomhed viser man sine kunder og omverdenen, at man lever op til EU’s krav om miljøledelse.

Emas logo 1170-400.jpg

For at deltage i EMAS skal virksomheden

 • indføre miljøstyring
 • få sin miljøstyring og miljøforhold vurderet af en uafhængig ekspert (auditor)
 • stille information om miljøforholdene til rådighed for offentligheden
 • forpligte sig til løbende miljøforbedring
 • årligt udarbejde en forenklet miljøredegørelse
 • mindst hvert 3. år indsende en verificeret miljøredegørelse til Miljøstyrelsen.

 

Standarder

DS/EN ISO 14001

DS/EN ISO 14001 er en international standard, der beskriver krav til opbygning, gennemførelse og vedligeholdelse af et miljøledelsessystem. Målet med standarden er at fremme miljøbeskyttelse og forebygge forurening. Virksomheder kan lade sig certificere efter standarden uafhængig af tredjepart.

DS/EN ISO 14025

DS/EN ISO 14025 er en international standard, der beskriver, hvordan en producent skal vurdere og deklarere sine produkter miljømæssigt. Resultatet fra en deklarering efter standarden er en såkaldt EPD-rapport (Environmental Product Declaration). Ordningen er frivillig.

Princippet i standarden er:

 • En entydig definition af de produkter, der deklareres, i form af såkaldte PCR (Product Category Rules).
 • En livscyklusanalyse (på engelsk Live Cycle Assessment), der skal afdække alle relevante miljøforhold for produktet i hele dets livscyklus. Analysen tager udgangspunkt i ISO 14040-serien.
 • Indsamling af relevante data (LCI) med udgangspunkt i LCA.
 • Fortolkning af data.
 • Verifikation af data hos en uafhængig tredjepart.

Fordele ved EPD

EPD'er er meget detaljerede og gør det muligt at sammenligne konkurrerende produkter kvantitativt. Meget tyder på, at denne type af miljødeklaration vil dominere på den lange bane.