Gulvfakta

Zoneinddeling

Der er krav til vægge i vådrum, hvis der er risiko for vandpåvirkning af væggene.

Senest opdateret 04.04.2016
På denne side

 

Vådzone

Hvad er vådzonen?

Vådzonen er den del af rummet, der jævnligt – ofte dagligt – er direkte påvirket af vand. Her stilles de strengeste krav til konstruktioner, materialer og overfladebehandlinger.

Vådzonen omfatter:

  • Hele gulvet
  • De nederste 100 mm af alle vægge
  • Vægge ved bruseniche, badekar og håndvask med brusearmatur

Vådzonen på vægge går helt til loft. I særligt høje rum kan området over normal loftshøjde, mindst 2,3 m, dog betragtes som fugtig zone.

Brusenicher

Brusenicher er bruseområder, hjørner og nicher med vægge på tre sider.

Rummets bredde afgør, om væggen over for bruseren skal regnes med til bruseområdet, se figuren nedenfor. Hvis rummet er smallere end 1,3 m, er den modstående væg en del af bruseområdet, og alle rummets vægge er vådzone.

om-1.png
Bruseområdet eller brusenichen er området omkring bruseren. Det er typisk afgrænset af vægge, brusevinger, badeforhæng eller bruserdøre.

Små vådrum

I små vådrum med et gulvareal mindre end 3,25 m2 eller med en bredde på højst 1,3 m ved bruseområde/bruseniche, omfatter vådzonen alle vægoverflader, se figuren nedenfor.

Her kan brusepladsen ikke afskærmes effektivt, og den bør derfor placeres længst muligt væk fra dør og evt. vindue, fx i hjørnet mellem wc og håndvask. I små rum bør døren åbne udad, så den også kan åbnes af personer, der kræver bistand.

om-2.png
Indretning af et vådrum på under 3,25 m2.

Fugtig zone

Fugtig zone er vægområdet uden for vådzonen. Her bliver væggene også fugtpåvirket mere end boligens øvrige rum, fx fra stor relativ luftfugtighed og lejlighedsvis vandpåvirkning. Der er derfor også skærpede krav til materialevalg og konstruktionsopbygning.

Eksempler

Eksempel 1: Hele gulvet er vådzone

På figuren nedenfor omfatter vådzonen hele gulvet, de nederste 100 mm af væggene og væggene omkring brusenichen indtil 500 mm fra dens afgrænsning. Gulvet skal have fald mod afløb.

Området, som er afgrænset af den prikkede linje, viser, hvor der skal være fald på gulvet, og hvor der ikke må være rørgennemføringer. Området går 500 mm ud fra brusenichens afgrænsning.

Da der ikke må være lunker eller bagfald på gulvet, bør du lave gulvet med et lille fald mod afløbet overalt. Gulvbelægninger eller vandtætte membraner i gulve skal slutte vandtæt til gulvafløb.

om-3.png
Vådzone og fugtig zone i vådrum med bruseniche.

Eksempel 2: Fastmonterede skærmvægge

Figuren nedenfor er med faste skærmvægge. Vådzonen omfatter hele gulvet, de nederste 100 mm af væggene og væggene inden for skærmvæggene.

Er gulvet i brusenichen afgrænset fra det øvrige gulv, fx forsænket, kan du føre rør gennem gulvet helt op til skærmvæggenes yderside. Da der ikke må være lunker eller bagfald på gulvet, bør du lave fald mod afløbet overalt.

Undgå så vidt muligt opkanter som afgrænsning. De må i givet fald ikke være over 25 mm høje. Bruger du opkanter, er der brug for et ekstra afløb uden for brusenichen for at opfylde kravet om vandafledning fra gulvet.

om-4.png
Vådzone og fugtig zone i vådrum med fastmonterede skærmvægge med en bredde på mindst 250 mm omkring bruseniche.

Eksempel 3: Vådrum med badekar

I figuren nedenfor omfatter vådzonen hele gulvet, de nederste 100 mm af væggene og væggene indtil 500 mm fra badekarret.

På gulv- og vægkonstruktioner, som kræver vandtætning, skal det vandtætte lag være gennemgående og må ikke afbrydes eller udelades ved badekar og fast inventar. Fx skal du føre gulvbelægningen ind under badekarret og samle det vandtæt med vægbeklædning, der også er ført ned bag badekarret.

om-5.png
Vådzone og fugtig zone i vådrum med badekar i hjørnet.

Eksempel 4: Håndvask med bruser

Væg ved håndvask er kun vådzone, hvis der er armatur med bruser på håndvasken. Vådzonen går da fra gulv til 500 mm over håndvasken og 500 mm ud til begge sider.

Er der bruser, skal du lave gulvafløb, og gulvet skal have fald mod afløbet i området afgrænset af den prikkede linje.

Lav ikke rørgennemføringer i gulv nærmere end 500 mm fra gulvafløb. Hvis bruseren på håndvasken er eneste bruser i vådrummet, gælder reglerne for brusenicher.

om-6.png
Væg ved håndvask med armatur med bruser på håndvasken.

Eksempel 5: Bryggers, wc-rum og vaskerum med gulvafløb

Bryggers, wc-rum og vaskerum med gulvafløb er vådrum, men der er normalt kun vandpåvirkning på gulvet (inkl. de nederste 100 mm af væggene), der regnes som vådzone.

Gulvet skal have fald mod afløb. Du kan begrænse faldet til de nærmeste 500 mm fra afløbet, og resten af gulvet kan laves vandret. Da der ikke må være lunker eller bagfald på gulvet, bør du lave gulvet med et lille fald mod afløbet overalt.

om-7.png
Bryggers, wc-rum og vaskerum med gulvafløb.