15.12.21 Gulvbranchen Nyheder

Nye opdateringer på Gulvfakta

Der er den seneste måned kommet nye opdateringer i afsnittene om vakuumtest, planhed og akustik. Husk at tilmelde dig notifikationer på forsiden af Gulvfakta.dk, så du får besked, når der sker ændringer.

Fugefrie gulvbelægninger

Alt Gulvfaktas indhold om fugefrie gulvbelægninger er opdateret. Hele afsnittet har gennemgået en større revidering. Opbygningen er ændret, så navigationen er blevet mere intuitiv via otte afsnit mod tidligere fire.

De to tidligere afsnit ”Valg af gulvbelægning” og ”Om fugefrie gulvbelægninger”, er slået sammen til et samlet afsnit, da de to gamle afsnit havde overlap.

Alle de fælles egenskaber fugefrie gulve har til fælles, er nu samlet her. Bl.a. er ”Krav til udførelsesstedet” at finde her, da det er fælles for de typer af fugefrie gulve, der er beskrevet i Gulvfakta.

Egenskabstabellen er udvidet og opdateret.

Funktionsanalyse

Den gamle kendte ”Funktionsanalyse” har fået en mere fremtrædende placering, da denne ses som et af de vigtigste værktøjer, til at finde den mest egnede fugefrie gulvbelægning.

Hærdeplastgulve

Afsnittet om hærdeplastgulve er stort set uændret, der er kun foretaget minimale tekstmæssige ændringer og så er gulvbelægningstypen 6-12 mm tilføjet.

Cementbaserede gulve

Det er gjort mere tydeligt, at afsnittet kun handler om cementbaserede gulve som gulvbelægning, og ikke som før hvor undergulve også var nævnt.

Hele afsnittet om ”Designgulve” er kraftigt udvidet med en masse præciseringer.

Afsnittet om ”Microcement” er stort set uændret. Der havde sneget sig et navn ind i teksten, som nu er fjernet.

Skridhæmmende overflader

Afsnittet har fået en mere fremtrædende placering, da fugefrie gulvbelægninger ofte udføres med en skridhæmmende overflade.
Hele afsnittet er udvidet og præciseret. Specielt i de to første afsnit ”Om skridhæmmende overflader” og ”Afstrøningsmaterialer”, er der sket mange tilføjelser.

Hulkehler

Sammen med afsnittet om ”Afslutning mod gulvafløb”, er ”Hulkehler” et af de afsnit med de største udvidelser.
Hele afsnittet er stort set skrevet om, og både afsnittet om ”Håndlavede hulkehler” og ”Præfabrikerede hulkehler”, er suppleret med hhv. seks og to udvalgte principskitser, så det nu tydeligt fremgår, hvordan forskellige typer af hulkehler kan opbygges.

Afslutning mod gulvafløb

Hele afsnittet er stort set skrevet om. Derudover er det kraftigt udvidet - både med tekst og illustrationer. Overgangen mellem gulv og gulvafløb er et kritisk punkt. Derfor er der gjort meget ud af detaljegraden i de forskellige tilslutningsmetoder, både ved nybyg og renovering. 

Man bør ikke være i tvivl om vigtigheden af fuldstændig omstøbning, eller hvad forskellen er ved tilslutningen til et gulvafløb med lodret tilslutning eller med flange, efter man har læst afsnittet.

Forventninger

Eneste ændring her er placeringen, da afstemningsforventningerne er så vigtige. Afsnittet er derfor flyttet helt frem på forsiden.

Vandrethed

Følgende tekst er tilføjet for at undgå misforståelser af tolerancen i rum mindre end seks meter:

Ved gulvflader mindre end 6 meter, skal tolerancen altid måles i hele rummets bredde og/eller længde.

Elastiske gulvbelægninger

Hele afsnittet om elastiske gulvbelægninger er revideret.

Det første indledende afsnit Elastiske gulvbelægninger samler nu alle de begreber, som de elastiske gulvbelægninger har til fælles, fordi Gulvfakta, for så vidt det er muligt, kun skal have tingene stående ét sted. Dette for bl.a. at mindske risikoen for fejl ved kommende ændringer og revisioner. Bl.a. derfor er Krav til udførelsesstedet flyttet til det indledende afsnit.

Gulvbelægninger af flise- og plankeformater herunder LVT, der jo hører til familien af elastiske gulvbelægninger, er nu tilføjet.

Alle afsnit om rengøring er udgået. I stedet henvises der nu til belægningsleverandørenes egne rengøringsvejledninger.

Egenskabstabellen har gennemgået en større opdatering. Piktogrammer og oversigten over normer og standarder, er nu igen retvisende, og så er tabellen suppleret med en hel del nye standarder.

Da det indledende afsnit nu har samlet de elastiske gulvbelægningers fællesegenskaber, betyder det, at de fire øvrige afsnit med de specifikke gulvbelægningstyper, er blevet kortere og mere konkrete. De fire afsnit er:

Relateret indhold